Skip to main content

Partneri

Partneri

Zadužbina „Petar Mandić“ redovno ostvaruje stručnu saradnju sa mnogim organizacija i institucijama sa kojima ima komplementarne vrednosti i ciljeve.

Partneri Zadužbine „Petar Mandić“

Među prvim institucijama koje su se u tom pogledu odazvale su Muzej Nikole Tesle u Beogradu (koji je besplatno ustupio svoju arhivu za potrebe rukopisa knjige Tesla: Duhovni lik), Teslina naučna fondacija iz Filadelfije (sa kojom postoji saradnja na nivou globalnog projekta Tesla klubovi) i NTC sistem učenja iz Novog Sada (sa čijim osnivačem prof. dr Rankom Rajovićem se ostvaruje saradnja u domenu unapređenja inteligencije kod dece).

Partner | znanje, pravičnost, nesebičnost | Zadužbina „Petar Mandić“

Podudaranje vrednosti i ciljeva kao preduslov za stručnu saradnju

Zadužbina „Petar Mandić“ je otvorena za saradnju sa svim ličnostima, organizacijama i institucijama sa kojima deli iste vrednosti. Uzevši u obzir gorko iskustvo Nikole Tesle iz njegove mladosti, Zadužbina „Petar Mandić“ iz vrednosnih razloga ne uspostavlja saradnju sa kladionicama, kockarnicama i duvanskom industrijom, niti od njih i njihovih vlasnika prima priloge i donacije.