Skip to main content

Stručni savet

Stručni savet

Zadužbina „Petar Mandić“ ima svoj Stručni savet, čiji sastav se određuju na predlog članova Upravnog odbora.

Stručni savet Zadužbine „Petar Mandić“

Stručni savet Zadužbine ima savetodavnu ulogu. Članovi stručnog saveta, po ukazanoj potrebi, pružaju konsultacije iz svoje stručne oblasti upravnom odboru ili upravitelju.

Stručni savet Zadužbine broji 12 članova, koje upravni odbor bira iz reda uglednih i priznatih stručnjaka na period od četiri godine.

O izboru i razrešenju članova stručnog saveta upravni odbor odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Članovi Stručnog saveta

Članovi Saveta, pored toga što su stručnjaci iz svojih matičnih oblasti, istovremeno su i ljubitelji lika i dela Nikole Tesle.

Akademik Zoran Paunović

univerzitetski profesor i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti

dr Dragan Stanić

predsednik Matice srpske

dr Vesna Damnjanović

redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu

dr Olivera Đokić

redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu

Dragan Kojić

predsednik Fondacije „Laza Kostić“

Marina Milić Radović

pijanistkinja i profesor na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu

Damir Okanović

osnivač i predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja

Željko Gajanović

osnivač i vlasnik informatičko-konsultantske kuće hoQMee d. o. o., Novi Sad

Ivan Matejić

profesor geografije u Savremenoj gimnaziji

Predrag Savić

advokat i pisac

Aleksandar Ignjatović

direktor kompanije Pertini Toys

Katarina Đajić Ruljević

turizmolog