Skip to main content

„Laza Kostić“

„Laza Kostić“

Laza Kostić, „srpski Šekspir“, kako su ga u mladosti zvali, pesnik, dramski pisac, filozof, poliglota, prevodilac, doktor prava, prvi predsednik Udruženja novinara Srbije, narodni tribun, posvećeni sportista i liturgijski hrišćanin, predano se celog života zalagao za omladinu.

Laza Kostić kao inspiracija

Kao takav, bio je inspiracija pijanistkinji Marini Milić (danas Radović) da 1991. godine u Londonu osnuje Fondaciju „Laza Kostić“, sa ciljem da svetsku javnost, ali i Srbe u dijaspori, upozna sa likom i delom Laze Kostića.

Fondacija „Laza Kostić“ | Novi Sad | Srbija | osnivač Marina Milić Radović, redovni profesor AUNS

Godine 2009. pridružili su joj se advokat Nevena Slović i teatrolog Zoran Maksimović da bi osnovali sestrinsku Fondaciju u Beogradu, a 2016. u Novom Sadu.

Držeći se stava tvorca pesme Santa Maria della Salute da je „ukrštaj najmoćniji princip univerzuma“, projektima koji objedinjuju i ukrštaju interesovanja samog pesnika, Fondacija na neobičan i inovativan način neguje lik i delo Laze Kostića, posebno se posvećujući kvalitetnim obrazovnim, umetničkim, sportskim i duhovnim sadržajima za decu i omladinu.


Pokrovitelj Zadužbine

Pokrovitelj Zadužbine

Fondacija „Laza Kostić“ je pomogla u prodaji knjige Tesla: Duhovni lik, promovisala knjigu u javnosti i biće jedan od suizdavača engleskog izdanja knjige, od čije se prodaje podržava rad Zadužbine.

Pokrovitelj | znanje, pravičnost, nesebičnost | Zadužbina „Petar Mandić“

Kontakt:

Fondacija „Laza Kostić“, Novi Sad

Marina Milić Radović,
[Red. prof. AUNS]
osnivač i upravitelj Fondacije

Miloša Bajića 7
SRB-21101 Novi Sad
Republika Srbija

Telefon: +381 (0)21 522 918
Mobilni: +381 (0)64 464 99 14