Skip to main content

NTC sistem učenja

NTC sistem učenja

U skladu sa svojim statutarnim ciljevima, Zadužbina „Petar Mandić“ je ostvarila i prvu praktičnu saradnju iz oblasti škola roditeljstva.

Saradnja sa NTC sistemom učenja

Sa NTC sistemom učenja, čiji je autor doktor neuronauka profesor Ranko Rajović, stručnjak za ranu mentalnu stimulaciju dece, Zadužbina ima stalne stručne konsultacije na polju unapređenja matematičko-logičke i emocionalne inteligencije najmlađih naraštaja.

Ranko Rajović | NTC sistem učenja | Novi Sad | radionice za decu | učenje kroz igru

Osnivač Zadužbine „Petar Mandić“, dr Oliver Subotić, zajedno sa prof. dr Rankom Rajovićem održao je 26. januara 2022. godine zajedničko onlajn predavanje pod nazivom „Greške koje prave roditelji – izazovi odrastanja u 21. veku“.

Ranko Rajović | NTC sistem učenja | greške roditelja | odrastanje u 21. veku | Oliver Subotić

Vebinar je pratilo ukupno oko 150 roditelja. Predavanje je bilo rađeno u organizaciji NTC sistema učenja i u saradnji sa Koledžom „Sveti Sava“ iz Sidneja, a bilo je usmereno prvenstveno ka roditeljima u Australiji. Veliki broj roditelja sa Balkana i širom zapadne Evrope takođe je pratio predavanje.