Skip to main content

Sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji

Dana 30. septembra 2022. Zadužbina „Petar Mandić“ je potpisala sporazum o saradnji sa srpsko-američkom institucijom koja se bavi negovanjem uspomene na lik i delo najvećeg srpskog naučnika.

Sporazum o saradnji sa Teslinom naučnom fondacijom iz Filadelfije

Ispred Zadužbine „Petar Mandić“ sporazum je potpisao njen upravitelj Vladimir Obućina, dok je Nikola Purić, predsednik Upravnog odbora, stavio pečat na dokument.

Nikola Tesla | Teslina naučna fondacija | Filadelfija | SAD | osnivač Nikola Lončar

Ispred Tesline naučne fondacije sporazum je potpisao osnivač i direktor Nikola Lončar, a pečat na dokument je stavio Zoran Bulović, predsednik srpskog odseka Tesline naučne fondacije. Činu potpistivanja prvog ugovora o saradnji koji je Zadužbina „Petar Mandić“ potpisala sa nekom institucijom prisustvovao je i prezviter Olivera Subotić, jedan od osnivača Zadužbine.

Polja saradanje Zadužbine i Tesline naučne fondacije

  • Unapređenje emocionalne i matematičko-logičke inteligencije kod dece u skladu sa novim dostignućima kliničke psihologije i neuronauka, sa primenom u okviru projekta Tesla Clubs čiji je osnivač Teslina naučna fondacija.
  • Istorijsko sećanje na Tesline pretke i uticaj koji su izvršili na njega, sa primenom u okviru projekta Tesla Clubs.
  • Afirmacija uravnoteženog obrazovanja, koje podrazumeva uporedno sticanje vrlina i znanja, sa primenom u okviru projekta Tesla Clubs.
  • Razvoj kvalitetnog dijaloga između nauke i religije, sa primenom u okviru projekta Tesla Clubs.
  • Afirmacija srpskog naroda i razvoj što boljih odnosa između Srba i Amerikanaca u okviru aktivnosti vezanih za projekat Tesla’s People čiji je osnivač Teslina naučna fondacija.