Skip to main content

Studentske stipendije (2023/24)

Studentske stipendije (2023/24)

Na osnovu zaključaka sa sastanka Upravog odbora Zadužbine „Petar Mandić“, održanog 5. oktobra 2023, u vezi sa načinom oglašavanja, uslovima konkursa i kriterijuma za izbor studenata dobitnika stipendije za 2023/24, a prema konkursu objavljenom 15. oktobra 2023, na sednici održanoj 15. novembra 2023 u 20:30 časova u Beogradu, Upravni odbor Zadužbine doneo je sledeću

Odluku

o dodeli stipendija dvoma studenata sa teritorije opštine Nova Varoš za školsku 2023/2024. godinu.

Zadužbina „Petar Mandić“

Nakon razmatranja ispunjenosti uslova konkursa među 13 (trinaest) prijavljenih kandidata, a u skladu sa prethodno utvrđenim kriterijumima dodele, dobitnici stipendije su:

Miloš Todorović

student 6. godine Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije u Beogradu (prosečna ocena 9.53);

Anja Trtović

brucoš na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (prosečna ocena iz srednje škole 5).


Obrazloženje

Članovi UO Zadužbine u sastavu prisutnih: Oliver Subotić (osnivač), Vladimir Obućina (upravitelj), Nikola Purić (predsednik UO), Miroslav Ljujić (član), Željko Đajić (član), Bobiša Marinković (član), Aleksandar Vranić (član), Vidan Rađen (član), Simo Dašić (član) i Jelenko Jadžić (član) su nakon detaljne analize prispelih konkursnih prijava i pisane pripreme uporednog prikaza kandidata po sabranim kriterijumima pristupili proceduri javnog glasanja. Većinskim brojem glasova, uz prethodno usmeno obrazloženje o svakom biranom kandidatu, Upravni odbor Zadužbine je doneo gore navedenu odluku, o kojoj ovim putem obaveštava javnost.


Članovi UO Zadužbine su na istoj sednici doneli još dve odluke, na predlog osnivača Zadužbine:

  • Da svim kandidatima koji su ove godine konkurisali, a nisu dobili stipendiju, u znak motivacione podrške bude isplaćena jednokratna nagrada u iznosu od 10 hiljada dinara.
  • Da kandidat Jovana Mandić, studentkinja Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, pored jednokratne novčane nagrade iz prethodne tačke dobije na poklon i knjigu Tesla: Duhovni lik sa posvetom autora, s obzirom na kvalitet njenog eseja o Teslinoj majci koji zaslužuje posebnu pohvalu i koji će biti objavljen na portalu Zadužbine „Petar Mandić“.

 

U Beogradu, 16. novembra 2023. godine

Ispred Zadužbine „Petar Mandić“

Vladimir Obućina, upravitelj

1


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“