Skip to main content

Literarni konkurs

Literarni konkurs

Zadužbina „Petar Mandić“, dobročina ustanova sa sedištem u Beogradu koja neguje uspomenu na pretke Nikole Tesle i populariše porodične vrednosti i roditeljstvo u našem društvu, u saradnji sa Srednjom školom u Novoj Varoši organizuje prvi literarni konkurs povodom novoustanovljene književne nagrade „Profesor Borivoje Jelić“.

Cilj i propozicije konkursa

Cilj konkursa je da se kroz učeničke radove afirmišu porodične vrednosti i roditeljstvo u Srbiji, a posebno u Novoj Varoši. Učenici će pisati radove u formi koji sami odaberu (pesma, priča, esej i tome slično). Radove je potrebno napisati ćiriličnim pismom i predati ih potpisane šifrom.

Literarni konkurs | porodične vrednosti | roditeljstvo | „Prof. Borivoje Jelić“ | SŠ Nova Varoš

Predviđeno je nagrađivanje tri najbolja rada, za koje će nagrada biti po 10.000,00 (deset hiljada) dinara, koja će dobitnicima biti uplaćena putem žiro-računa. Pored novčane nagrade, autorima najboljih radova će biti lično uručeno i luksuzno izdanje knjige Tesla: Duhovni lik, sa posvetom autora.

Takmičenje će se održati u prostorijama Srednje škole u Novoj Varoši 31. marta 2023. godine u 13.15 časova. Tema za literarni konkurs će biti otvorena iz zapečaćene koverte na sam dan takmičenja, pred komisijom koja će nadgledati proces takmičenja. Predviđeno je da izrada literarnih radova traje dva školska časa, odnosno 90 minuta.

Ocenjivanje napisanih radova će sprovoditi nezavisna stručna komisija iz Beograda, čiji će sastav biti objavljen prilikom objave dobitnika nagrada. Svaki član komisije će nezavisno od druga dva člana izabrati tri najbolja rada po svom ličnom izboru. U slučaju da se pojedinačni izbori članova komisije ne budu poklapali u dovoljnoj meri ili da poklapanje bude takvo da prelazi broj predviđenih nagrada, za finalnu odluku koja se tiče izbora među radovima koji imaju isti broj glasova će biti konsultovan referentan član Stručnog saveta Zadužbine „Petar Mandić“.

Proglašenje najboljih učeničkih radova biće 10. aprila 2023. godine, na dan rođenja profesora Borivoja Jelića. Posle dešifrovanja imena autora, nagrađeni radovi će biti objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Zadužbine „Petar Mandić“ na adresi teslamandic.org.


Želimo vam puno inspiracije na predstojećem takmičenju!