Skip to main content

Rezultati takmičenja

Rezultati takmičenja

U skladu sa prethodno definisanim odredbama povodom literarnog konkursa za nagradu „Profesor Borivoje Jelić“, objavljuju se rezultati takmičenja sa obrazloženjem članova žirija.

Dobitnici nagrade „Prof. Borivoje Jelić“

Žiri u sastavu:

  1. Profesor srpskog jezika i književnosti Mirjana Štrbac
  2. Književnica i pesnikinja Lela Marković
  3. Prezviter dr Oliver Subotić

konstatovao je da su od 30 pristiglih radova njih 29 tehnički ispravni (jedan rad je bio blanko), te su kao takvi uzeti u obzir prilikom donošenja odluke.

Srednja škola Nova Varoš | partner Zadužbine „Petar Mandić“ | porodične vrednosti | roditeljstvo

Svaki član komisije je zasebno iščitavao radove i donosio svoju odluku nezavisno od druga dva.


Profesorka Mirjana Štrbac

Prof. Mirjana Štrbac je kao tri najbolja sastava izabrala radove pod šiframa POBEDA, SIDRO7 i 17175.

Mirjana Štrbac | prof. srpskog jezika i književnosti | literarni konkurs | „Prof. Borivoje Jelić“

Njeno obrazloženje je sledeće:

POBEDA  -  Izuzetno bogata, barokna rečenica, ispunjena izrazito poetičnim metaforama i poređenjima. Pravopisno i jezičko-stilski odlično napisano. Slika iz detinjstva preliva se u sliku sadašnjosti kroz opozicije mladost/starost, maj/novembar, sjaj sunca/sivilo.

Čovek dolazi na ovaj svet i odlazi sa njega ostavljajući za sobom tragove - decu, to je najbolji zalog trajanja. Pripovedač se kroz ove dve slike zahvaljuje za priliku što postoji, prihvatajući sve tiho kao i njegovi roditelji, na taj način im odaje počast (motiv ćutanja, tišine, kamen/skamenjeno). Duboko misaono poniranje u smisao i suštinu života i življenja.

SIDRO7 -  Pripovedač treperi unutrašnjim mirom i tihom radošću istinskog hrišćanina. Pravopisno i jezičko-stilski odlično napisano. Priča varira motiv porodičnog sklada kakav se nekada češće sretao u našoj književnosti („Pretprazničko veče“ A. Šantić, „Među svojima“ V. P. Dis, „Prva brazda“ M. Glišić).  

Idilični prikaz patrijarhalne porodice iskazuje čežnju za opstankom ideje porodice u današnje vreme, a koju bi trebalo sačuvati, jer je samo takva porodica zalog stvaranja zdravog i stabilnog čoveka, te istog takvog društva.

17175 - Izuzetno dobro komponovana priča koja kroz gradaciju, sa elementima alegorije sažima životne zablude pripovedača. Zanos drugim i drugačijim, bežanje od korena, te motiv neograničene roditeljske ljubavi izražene kroz vapaje za trunkom pažnje čine okosnicu priče.

Tok života dovodi pripovedača do zakasnele spoznaje značaja roditelja i kajanja zbog propuštenog vremena koje se ne može vratiti. Veoma pismeno, a jezik i rečenica stilski odmereni.“


Knjižnjvnica Lela Marković

Književnica Lela Marković je kao tri najbolja sastava izabrala radove pod šiframa POBEDA, SUNCE i 17175.

Lela Marković | književnica i pesnikinja | literarni konkurs | nagrada „Prof. Borivoje Jelić“

Svoju odluku obrazložila je na sledeći način:

„Prvonagrađeni prozni rad pod šifrom POBEDA odlikuje razrađenost teme i autentični doživljaj roditelja, umetnički izražen. Pismeni izraz je siguran i zreo. Divne metafore oslikavaju vreme unutar kojeg bdi poznanje prolaznosti. Pravilno birani citati doprinose umetničkom izrazu i govore da je autor načitan, odnosno nahranjen biranom literaturom, onom koja otvara vrata za suštinske odgovore.

Ovaj mladi autor služi se izrazom u čijim se slikama i značenju uživa. On ne smatra potrebnim objašnjavanje pojma poštovanja oca i mater svoje, to poštovanje izvire iz samog sastava i osvaja strukturom opisa, nenametljivo, ali ubedljivo. Autor je i liričar, što se vidi iz predivno skrojenog završetka naglašenog u ponavljanju nedorečenog koje dovoljno govori. Autor je ispunio zadatak jer njegovo poštovanje izvire iz ljubavi a ljubav iz poštovanja.

Drugonagrađeni rad, pesma po šifrom SUNCE, obasjala je ovaj konkurs stihovanim zracima. Pesma je sastavljena od šest, različito rimovanih i metrički nejednakih, strofa. Unutar strofa, stihovi su hronološki uređeni, rimovano skladni, što daje melodiju celoj pesmi. Ponavljanjem prve strofe na kraju pesme postignut je lirski efekat. Pesma je poetsko-slikoviti izraz porodičnih vrednosti i hronologija života porodice u kojoj su roditelji njeni stvaraoci i svedoci.

Autor slikovito i suštinski definiše zadatu temu. Miris peciva i čagrljanje šoljica u kući naziva srećom i mirom, spokojstvo porodicom, a dom naziva ljubavlju i nežnošću. To poznanje govori o poštovanju onoga ko je takav dom i porodicu stvorio. Trebalo je biti zanatski vešt pa odgovoriti na zadatu temu u stihu i dovoljno zaljubljen u poeziju da bi se ovako značajni pojmovi mogli opevati u stihu.

Trećenagrađeni prozni rad pod šifrom 17175 je zanimljiva imaginacija. Ona je lirsko putovanje kroz vreme, pa okasnelo sazrevanje i kajanje. Autorka očigledno (zbog uzrasta) nije potpuno doživela i proživela porodicu, ali stavlja sebe u ulogu odrastajućeg bića koje se odmaklo od porodice i osvrće za njom. Tema je dobro razrađena i svaki njen deo ima, primerene uzrastu, filozofske zaključke što govori o literarnom kapacitetu i potencijalnom stilu pisanja u budućnosti.

Priča nije pasivna već ima svoju dinamiku i tok. Iako imaginaran, literarnom hrabrošću autorke sastav je lepo osmišljena priča o kajanju i praštanju. „To malo promenilo bi mnogo. Ali mladost, lepa sjajna i poletna to nije razumela“, završava lirski autorka.“


Prezviter dr Oliver Subotić

Prezviter dr Oliver Subotić je kao tri najbolja sastava izabrao radove pod šiframa 17175, AKORD77 i SIDRO7.

Oliver Subotić | prezviter SPC | osnivač | Zadužbina „Petar Mandić“

Kratko obrazloženje odluke:

„Rad 17175 odskače od svih ostalih u pogledu ujednačenosti kvaliteta, što ga je izdvojilo već u prvom čitanju. Čitak rukopis, visok nivo gramatičke ispravnosti teksta i lep stil pisanja su njegove odlike sa tehničke strane. U sadržajnom smislu, krase ga dubina i jasnoća misli, uz zaključnu poruku koja mlade naraštaje jasno opominje na potrebu poštovanja roditelja tokom celog života.

Rad AKORD77 se, pored nesumnjivog kvaliteta u tehničkom smislu, u sadržajnom pogledu  izdvojio veoma jasnom porukom i izuzetno inspirativnom percepcijom porodice po ugledu na analogiju iz prirode. Svojim sadržajem ovaj rad unosti svetlost u dušu čitaoca i vezuje veoma prijatne konotacije za porodicu u njenom širem kontekstu, koji nas podseća na duboke, nevidljive korene koji stoje iza vidljivih grana našeg života.

Rad SIDRO7, poput prethodna dva rada, natprosečno zadovoljava tehničke kriterijume, dok se u sadržajnom smislu ističe naglaskom na unutrašnji doživljaj porodičnog jedinstva i sinergije. Naglasak na blagodarnosti dece za roditeljsku ljubav i brigu je važna poruka ovog rada, koji se u vrednosnom smislu oslanja na vekovnu hrišćansku tradiciju porodice kao male crkve.“ 


Najbolji literarni radovi

Najbolji literarni radovi

Poređenjem pojedinačnih mišljenja članova žirija, a na osnovu prethodno usvojene metodologije, konstatovano je da su radovi

  • POBEDA;
  • 17175;
  • SIDRO7

dobitnici ovogodišnje nagrade „Profesor Borivoje Jelić“, koja se dodeljuje za najbolje učeničke radove na temu porodičnih vrednosti i roditeljstva.

Borivoje Jelić | profesor srpskog jezika i književnosti iz Nove Varoši | literarna nagrada

Nakon dešifrovanja imena autora od strane Srednje škole u Novoj Varoši, Zadužbina „Petar Mandić“ će autorima nagrađenih radova uplatiti iznos od 10.000 dinara na žiro-račun, koji je potrebno elektronskom poštom da dostave Zadužbini preko Srednje škole. Dodatno, autorima pomenuta tri rada biće uručena i knjiga Tesla: Duhovni lik, sa posvetom autora.

Na predlog Olivera Subotića, jednog od osnivača Zadužbine „Petar Mandić“, knjigama Tesla: Duhovni lik će biti darovani i autori radova SUNCE i AKORD77, koji su ušli u uži izbor, budući da su pomenuti radovi veoma kvalitetni, a da se rad SUNCE po originalnosti svoje strukture izdvaja od svih.

Posle dešifrovanja imena, radovi će biti objavljeni na internet portalu Zadužbine „Petar Mandić“.

U Beogradu, 10. april 2023.