Skip to main content

Literarni konkurs 2024

Literarni konkurs 2024

Zadužbina „Petar Mandić“, dobročina ustanova sa sedištem u Beogradu koja neguje uspomenu na pretke Nikole Tesle i populariše porodične vrednosti i roditeljstvo u našem društvu, u saradnji sa Srednjom školom u Novoj Varoši organizuje drugi po redu literarni konkurs povodom književne nagrade „Profesor Borivoje Jelić“.

Cilj i propozicije konkursa

Cilj konkursa je da se kroz učeničke radove afirmišu porodične vrednosti i roditeljstvo u Srbiji, a posebno u Novoj Varoši. Zainteresovani učenici Srednje škole u Novoj Varoši će pisati radove u formi koju sami odaberu (pesma, priča, esej i tome slično), a radove je potrebno napisati ćiriličnim pismom i predati ih potpisane pod šifrom.

Zadužbina „Petar Mandić“

Takmičenje će se održati u prostorijama Srednje škole u Novoj Varoši 29. marta 2024. godine. Tema za literarni konkurs će biti otvorena iz zapečaćene koverte na sam dan takmičenja, pred komisijom koja će nadgledati proces takmičenja. Predviđeno je da izrada literarnih radova traje dva školska časa, odnosno 90 minuta.

Ocenjivanje napisanih radova će sprovoditi nezavisna stručna komisija iz Beograda, čiji će sastav biti objavljen prilikom objave dobitnika nagrada. Svaki član komisije će, nezavisno od ostalih, izabrati tri najbolja rada po svom ličnom izboru. U slučaju da se pojedinačni izbori članova komisije ne budu poklapali u dovoljnoj meri ili da poklapanje bude takvo da prelazi broj predviđenih nagrada, za finalnu odluku koja se tiče izbora među radovima koji imaju isti broj glasova će biti konsultovan referentan član Stručnog saveta Zadužbine „Petar Mandić“ po izboru Upravitelja.

Proglašenje najboljih učeničkih radova biće, po ustanovljenoj tradiciji, 10. aprila tekuće godine, odnosno na dan rođenja profesora Borivoja Jelića. Posle dešifrovanja imena autora, nagrađeni radovi će biti objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Zadužbine „Petar Mandić“ na adresi teslamandic.org.

Predviđeno je nagrađivanje tri najbolja rada, za koje će nagrada biti po 10.000,00 (deset hiljada) dinara. Nagrada će dobitnicima biti uplaćena putem žiro-računa.


Svim učenicima koji budu uzeli učešće želimo puno lepe inspiracije na predstojećem takmičenju!


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“