Skip to main content

Studentske stipendije

Studentske stipendije

Konkurs za dodelu 2 (dve) stipendije studentima sa teritorije opštine Nova Varoš za školsku 2023/2024. godinu.

Konkurs za stipendije 2023/2024

Zadužbina „Petar Mandić“

Uslovi za prijavu na konkurs za dodelu stipendije

Uslov da se prijave na konkurs za dodelu stipendije, u skladu sa Statutom Zadužbine „Petar Mandić“, imaju studenti:

 • koji su upisani u tekućoj školskoj godini na studije tehničkih ili drugih nauka,
 • koji nisu u radnom odnosu,
 • državljani Republike Srbije, koji su sa teritorije opštine Nova Varoš ili poreklom iz te opštine,
 • koji pokazuju interesovanje za lik i delo Nikole Tesle.

Napomena za studente iz osetljivih društvenih grupa:

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim ili retkim bolestima) mogu podneti dokaz o takvom statusu i u slučaju istog broja bodova u konačnom rangiranju mogu ostvariti prednost.


Potrebna dokumentacija

Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi elektronskim putem kopije sledećih dokumenata, odnosno obrasce koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • popunjenu prijavu (Obrazac prijave se nalazi u dnu stranice),
 • uverenje o upisanom fakultetu,
 • za studente druge i viših godina dokaz o položenim ispitima, odnosno ostvarenoj prosečnoj oceni,
 • svedočanstva iz srednje škole (samo za brucoše),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • očitanu ličnu kartu,
 • esej na temu: Koji Teslin predak Vam je posebno inspirativan i zašto?

Napomena za studente iz osetljivih društvenih grupa:

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (pored gorenavedenih dokumenata) podnose i dokaze o pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi.


Rok za podnošenje dokumenta

Rok za prijavu na konkurs je do petka, 3. novembra 2023. godine. Prijavljivanje se vrši na internet stranici Zadužbine „Petar Mandić“ popunjavanjem forme prijave sa priloženim elektronskim kopijama dokumenata.  

Nepotpuna konkursna dokumentacija i dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.


Isplata stipendije

Studentima se isplaćuje stipendija jednokratno u iznosu od 100.000,00 dinara.

Odobreni iznos stipendije isplaćuje se na dostavljeni bankovni račun. Dobitnicima stipendije biće uručena i knjiga Tesla: Duhovni lik sa posvetom autora, osnivača Zadužbine „Petar Mandić“.

Dobitnici će biti kontaktirani i naknadno obavešteni o mestu uručenja knjige.


Napomena

Student–dobitnik stipendije ima isključivo moralnu obavezu, koja se svodi na trud i marljivost u usvajanju znanja i vrlina, u skladu sa motom Zadužbine „Petar Mandić“ koji je nastao na osnovu sledeće misli:

„Vrlo je teško naći čoveka koji ima sve tri kvalifikacije: znanje, pravičnost i nesebičnost“ (Nikola Tesla, pismo sestriću Nikoli Trbojeviću, 1928. godina).

 

U Beogradu, 15. oktobra 2023. godine

Ispred Zadužbine „Petar Mandić“

Vladimir Obućina, upravitelj


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“