Skip to main content

Uslovi

Uslovi

Zadužbina „Petar Mandić“ redovno raspisuje konkurs za stipendiranje studenata tehničkih i drugih nauka, sledeći primere Teslinih ujaka Petra i Paja Mandića koji su sestrića stipendirali na studijama kada je ostao bez svog oca.

Uslovi za prijavu na konkurs

Uslov da se prijave na konkurs za dodelu stipendije, u skladu sa Statutom Zadužbine „Petar Mandić“, imaju studenti:

  • koji su upisani u tekućoj školskoj godini na studije tehničkih ili drugih nauka;
  • koji nisu u radnom odnosu;
  • državljani Republike Srbije, koji su sa teritorije opštine Nova Varoš ili poreklom iz te opštine;
  • koji pokazuju interesovanje za lik i delo Nikole Tesle.
Uslovi za prijavu na konkurs za novčanu stipendiju | Zadužbina „Petar Mandić“ | Nikola Tesla

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim ili retkim bolestima) mogu podneti dokaz o takvom statusu i u slučaju istog broja bodova u konačnom rangiranju mogu ostvariti prednost.

Stipendije se oglašavaju jednom godišnje, 15. oktobra, na dan kada je pušten u pogon Teslin polifazni sistem naizmeničnih struja na Nijagari.

Prva stipendija je oglašena i dodeljena 2022. godine.