Skip to main content

Kriterijumi izbora

Kriterijumi izbora

Prilikom dodele stipendija, Upravni odbor Zadužbine koristi metodologiju koja omogućava da sredstva dođu u prave ruke. Izbor studenta koji dobija stipendiju zavisi od apsolutne većine glasova članova Upravnog odbora, koji glasaju nezavisno jedni od drugih i bez uticaja jednih na druge.

Preduslovi za dobijanje stipendije

Pored kriterijuma koji su u vidu smernica već definisani u Statutu Zadužbine, postoje određeni preduslovi koji moraju biti ispoštovani.

Preduslovi | novčana stipendija Zadužbine „Petar Mandić“ | interesovanje za Nikolu Teslu

To su:

  • Da je kandidat iz opštine Nova Varoš ili poreklom iz nje. Ovaj kriterijum je uveden stoga što je opština Nova Varoš jedna od siromašnijih u Srbiji i, pri tom, izložena stalnoj tendenciju iseljavanja stanovništva, a iz nje je poreklom Petar Mandić, po kome Zadužbina nosi ime.
  • Da studira tehničke i druge nauke koje ne moraju nužno biti tehničke, no studenti tehničkih nauka imaju prednost u slučajevima istog broja glasova.
  • Da su studenti zainteresovani kako za lik i delo Nikole Tesle, tako i za njegove pretke. Ovaj kriterijum se sprovodi pisanim sastavom na određenu temu.
  • Prednost imaju studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim ili retkim bolestima), u slučaju istog broja glasova dva ili više kandidata.
  • U razmatranje se uzima opšti uspeh u srednjoj školi, odnosno fakultetu.
  • U razmatranje se uzima socijalni status i opšta situacija porodice iz koje dolazi kandidat.
  • Zbog izbegavanja sukoba interesa, dobitnik stipendije ne može biti lice koje u bliskim rođačkim odnosima sa članovima Upravnog odbora Zadužbine.