Skip to main content

Opšte odredbe

Opšte odredbe

Prilikom konkursa za stipendije studenti su dužni da dostave dokumentaciju u elektronskom formatu.

Potrebna dokumentacija

  • popunjena prijava (Obrazac prijave na konkurs);
  • uverenje o upisanom fakultetu;
  • za studente druge i viših godina dokaz o položenim ispitima, odnosno ostvarenoj prosečnoj oceni;
  • svedočanstva iz srednje škole (samo za brucoše);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • očitana lična karta;
  • lični stav kandidata o tome šta ga inspiriše u liku i delu Nikole Tesle.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (pored gorenavedenih dokumenata) podnose i dokaze o pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi.

Konkurs za novčanu stipendiju Zadužbine „Petar Mandić“ | potrebna dokumentacija

Odobrena stipendija za datu godinu se isplaćuje jednokratno na dostavljeni bankovni račun.

Dobitnik stipendije dobija i knjigu Tesla: Duhovni lik sa posvetom autora.

Student–dobitnik stipendije ima isključivo moralnu obavezu, koja se svodi na trud i marljivost u usvajanju znanja i vrlina, u skladu sa motom Zadužbine „Petar Mandić“ koji je nastao na osnovu sledeće misli:

„Vrlo je teško naći čoveka koji ima sve tri kvalifikacije: znanje, pravičnost i nesebičnost“ (Nikola Tesla, pismo sestriću Nikoli Trbojeviću, 1928. godina).