Skip to main content

Inicijative

Inicijative

Sprovođenje inicijativa u vezi sa temom roditeljstva Zadužbina „Petar Mandić“ smatra jednim od svojih glavnih ciljeva.

Pokretanje škola roditeljstva

Jedan od strateških ciljeva Zadužbine „Petar Mandić“ jeste pokretanje škola roditeljstva. U početnom obliku, Zadužbina ima za cilj pokretanje redovnih zimskih i letnjih seminara o roditeljstvu na planini Zlatar, na području novovaroške opštine u kojoj je rođen Petar Mandić.

Vlajko Panović | Ranko Rajović | škole roditeljstva | mladi bračni parovi | inteligencija kod dece

Cilj seminara jeste da se mladi bračni parovi, ali i ljudi koji tek planiraju da uđu u bračne vode, osposobe sticanjem znanja komplementarnih hrišćanskom vrednosnom sistemu, a tiču se formiranja i razvijanja porodice.

Pomenute seminare u trajanju od jedne sedmice bi držali klinički psiholozi sa iskustvom u datoj oblasti, pri čemu sa kliničkim psihologom Vlajkom Panovićem Zadužbina već ima ostvarenu saradnju. Sličnu saradnju Zadužbina ostvaruje i sa doktorom neuronauka Rankom Rajovićem, na polju predavanja za mlade roditelje koja se tiču praktičnih saveta za unapređenje inteligencije kod dece i rane stimulacije njihovih sposobnosti.

Na duži rok, cilj Zadužbine je da u završne razrede srednjih škola bude uveden redovni predmet pod nazivom Roditeljstvo.