Skip to main content

Seminari

Seminari

Škole roditeljstva u organizaciji Zadužbine „Petar Mandić“ imaju krajnje praktično usmerenje i tiču se sticanja primenljivih i korisnih znanja u praksi, potrebnih da bi se formirao i očuvao skladan brak i da bi se u psihofizičkom smislu vaspitala zdrava deca. 

Predavanja i dijalozi

Struktura časa je u prvom delu jednosmerna, u vidu predavanja na konkretnu temu, dok je u drugom delu dvosmerna, u smislu dijaloga između predavača i polaznika.

Škole roditeljstva | skladan brak | vaspitana deca | porodični odnosi | Zadužbina „Petar Mandić“

Škole roditeljstva Zadužbina izvodi u saradnji sa kliničkim psihologom Vlajkom Panovićem, poznatim srpskim stručnjakom iz domena teme porodice i porodičnih odnosa.

Teme škola roditeljstva

  • Preporuke za izbor bračnog partnera i iskustva iz prakse;
  • Prva godina braka i situacije koje je karakterišu;
  • Razlog nastanka konflikata među bračnim partnerima i njihovo rešavanje;
  • Period trudnoće i odnos majke i oca prema još nerođenom detetu kroz iskustva prenatalne psihologije;
  • Dolazak deteta na svet i preporuke tokom perioda dojenja;
  • Prve godine deteta i razvojne osobenosti tog perioda;
  • Polazak u vrtić i predškolsku ustanovu i ono što prati dati period;
  • Priprema za polazak u školu i prva godina škole;
  • Osobenosti osnovnoškolskih perioda;
  • Izazovi adolescencije za porodicu.

Pohađanje seminara je besplatno.