Skip to main content

Porodica kao temelj društva

Porodica kao temelj društva

Finalno predavanje na seminaru roditeljstva, koji je organizovala Zadužbina „Petar Mandić“ avgusta meseca 2023. godine u Novoj Varoši, bilo je posvećeno temi „Zdrava porodica: Temelj svakog društva“.

Šesto predavanje o roditeljstvu

Predavač, dr Vlajko Panović, napravio je analizu strukture porodice, kao glavne gradivne ćelije svakog zdravog društva, poredeći klasičnu sa savremenom porodicom, za koju je naveo da je danas u krizi.

Dr Panović je naglasio da je savremena porodica izgubila mogućnost selektivnog propuštanja informacija iz spoljašnjeg sveta, po uzoru na selektivno propuštanje materija kod membrana zdravih ćelija. On je porodicu sagledao prvo strukturalno, pa onda funkcionalno.

Kao jedan veliki nedostatak strukture savremene porodice naveo je čest nedostatak oca i neravnomernu raspodelu uloga u porodici, „posebno kada decu treba uključiti u realan život“. Kako on primećuje, sve je teže organizovati vreme, a nailazimo i na čest rivalitet među roditeljima, što kod dece ometa razvijanje bazične sigurnosti.

Dr Panović ističe i nedostatak kohezije u savremenoj porodici, neuravnotežen odnos prema deci i nedoslednost u vaspitanju. Posebno je naglasio pravilno imenovanje, zarad razvijanja stabilnog identiteta.

Tema na koju je dr Panović skrenuo pažnju jeste i posredovanje komunikacije (elektronskim porukama), kao i neadekvatna forma dijaloga, umesto koga dominira monolog.

Osvrnuo se i na odnos prema dečijim obavezama u školi, navodeći da najbolja nagrada za dečiji uspeh nije ocena niti materijalna stimulacija, već radost roditelja. Naglasio je da deca vole obaveze jer kada nešto urade, iza toga sledi pohvale, zbog čega ne treba decu štititi od rada i od njih praviti lenje ljude. Kako on primećuje, kroz rad se deca pripremaju za život koji je težak, ali istovremeno lep i tu lepotu treba otkrivati.

Jedan od problema koji je dr Panović istakao jeste da decu putem medija često „guramo da odrastu, a ne dajemo im mogućnost da na pravi način shvate realnost života, činjenice života, da pronađu sebe, da razviju svoje potencijale i da uživaju u životu, a ne da budu u stalnom uzbuđenju“.

Još jedna od tema na koju je dr Panović obratio pažnju je naš odnos prema vremenu. On je istakao da se povećao broj događaja i informacija koje mi nismo u mogućnosti da procesuiramo i emocionalno obradimo.

Ukazao je na zamku vraćanja na prošlost i postavljanja pitanja „zašto“, pri čemu krivce obično nalazimo u roditeljima, što troši čovekove resurse za adaptaciju i postepeno uvodi u depresiju. Dr Panović je naveo da je najbolji lek za to stanje, pored psihoterapije, ispovest i pokajanje, da bi se čovek rasteretio od prošlosti na koju ne može da utiče.


U nastavku je usledila kvalitetna razmena mišljenja sa publikom.

Na kraju predavanja predsednik Upravnog odbora Zadužbine, Nikola Purić, ispred Zadužbine „Petar Mandić“ uručio je zahvalnicu dr Panoviću za njegov doprinos u afirmaciji škola roditeljstva.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite informacije o finalnom predavanju dr Vlajka Panovića u okviru letnjeg seminara roditeljstva, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“