Skip to main content

Period adolescencije

Period adolescencije

Četvrto predavanje u okviru seminara roditeljstva koji organizuje Zadužbina „Petar Mandić“ održano je 12. avgusta 2023. godine u holu Srednje škole u Novoj Varoši.

Četvrto predavanje o roditeljstvu

Dr Vlajko Panović je okupljenim roditeljima, profesorima i učenicima škole govorio na temu „Period adolescencije i njegovi izazovi“.

Dr Panović je počeo svoje izlaganje objašnjavanjem fenomena usamljenosti unutar zajednice i razjasnio šta su to pogrešne metode koje se tiču zastrašivanja dece posledicama nekog poroka, čemu su neki roditelji skloni.

Podvukao je značaj izgrađivanja ispravnog odnosa na relaciji roditelj - dete isključivo dogovorom, ali i direktnim govorom (na primer, deca treba da traže novac u određenom iznosu za konkretnu, a ne uopštenu stvar, iz grada treba da se vrate u tačno dogovoreno vreme i tome slično).

Posebna tema na koju je obratio pažnju jeste potreba da roditelji budu usaglašeni u porukama koje šalju deci.  

Jedna od tema koju je dr Panović obradio jeste i uticaj medija na dečiju psihu, štetnost video-igara, depresiju kod mladih. Dve paradigme koje je uporedio jesu kontrola populacije koja se postiže prisilom kroz orvelijanski model, i kontrola koja se postiže zadovoljstvom, kroz hakslijansku paradigmu.

Naglasio je da je decu potrebno vaspitavati da budu vrlinski ljudi i da ih treba vežbati u strpljenju, a posebno je istakao značaj sporta za psihofizički razvoj dece i omladine.

Osvrnuo se i na potrebu dece da u adolescentskom dobu pripadaju nekome i izneo posebno zanimljivu tipologiju omladinaca u savremenom žargonu, u zavisnostni od toga kojoj grupi pripadaju.

U nastavku su upravo adolescenti imali prilike da se osvrnu na ovo predavanje i da svojim pitanjima i komentarima učestvuju u njemu.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite link ka predavanju dr Vlajka Panovića u okviru letnjeg seminara roditeljstva, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“