Skip to main content

Deca osnovnoškolskog perioda

Deca osnovnoškolskog perioda

U prepodnevnim časovima 12. avgusta 2023. godine, u holu Srednje škole u Novoj Varoši održano je treće po redu predavanje dr Vlajka Panovića u okviru letnjeg seminara roditeljstva u organizaciji Zadužbine „Petar Mandić“.

Treće predavanje o roditeljstvu

Tema ove sesija bila je „Roditeljski odnos prema deci osnovnoškolskog perioda: najčešća pitanja i odgovori“.

Posle uvodnog slova koje je održala Branka Rakonjac, direktorka Srednje škole, dr Panović je preneo deo svog iskustva kada je reč o pravilnom odnosu roditelja prema deci osnovnoškolskog perioda.

Dr Panović je počeo predavanje sa periodom koji prethodi školskom periodu i posebno ukazao na značaj pravih igračaka koje deci treba obezbediti. Tokom predavanja je objasnio koliko je važno da se kod dece razvije zdrav sistem vrednosti, koji će podrazumevati i prihvatanje drugih i drugačijih. Posebno je naglasio potrebu da roditelji otprate sadržaje kojima su deca izložena u osnovnoškolskom periodu, prikazujući na nekoliko primera kako izgleda literatura kojoj su deca danas izložena, kao i društvene igre koje deca igraju, a tiču se pojmova koji nisu adekvatni njihovom uzrastu.

Predavač posebno insistira da se pregledaju crtani filmovi koje deca gledaju, navodeći primer iz svoje kliničke prakse u vezi sa detetom koje se ponašalo čudno, a u stvari je kopiralo likove iz jednog crtanog filma. Govorio je i o manipulativnim tehnikama koje se koriste u mas-medijima, da bi se programirala svest medijskih konzumenata, na šta su deca posebno osetljiva.

Kako dr Panović primećuje, najčešće greške za decu osnovnoškolskog perioda počinju već od trenutka polaska u školu, kada se pravi „svečanost“. Sledeće je prezaštićivanje dece u fizičkom smislu umesto njihovog motoričkog osposobljavanja, zatim pisanje domaćih zadataka od strane roditelja, pogrešna pitanja koja roditelji detetu postavljaju kada ono dođe iz škole i tome slično. Dr Panović je ukazao na pravilan pristup kada je reč o pomoći deci kada je reč o obavljanju školskih obaveza.

Poseban akcenat dr Panović je stavio na ispravan pristup u pogledu ishrane dece, kao i užine, povezujući tu temu sa aktivnostima u školi. Osvrnuo se i na problematiku razlike u materijalnom bogatstvu među decom i rešavanja situacija u koje dete slabijeg materijalnog položaja može doći.  

Doktor Panović je odgovarao i na mnogobrojna pitanja roditelja koja se tiču tog uzrasta dece, a jedno od pitanje je bila važnost očuvanja fiziološkog ritma dece.

Govornik je posebno insistirao na tome da je potrebno vratiti dostojanstvo spavanju i da je idealno da dete ide na počinak oko 21 čas. On se takođe osvrnuo na fenomen korišćenja energetskih stimulanata od strane dece, a osvrnuo se i na pojavu sve mlađe dece koja uzimaju antidepresive, psihostabilizatre i anksiolitike, navodeći da bi dobar deo tih problema mogao da se reši ukoliko bi se poštovao prirodan fiziološki ritam.

Dr Panović je govorio i o problematici grafomotoričkih sposobnosti i motoričkog snalaženja dece u prostoru, koje je u naše vreme ugroženo budući da deca imaju sve manje fizičkih aktivnosti.

Predavač je naglasio i značaj psihološke težnje da se završi svaki važan započeti posao, u čemu roditelji treba da daju primer svojoj deci, jer deca oponašaju naše ponašanje, a ne ono što im govorimo.

Još jedna tema na koju se dr Panović osvrnuo jeste potreba da se vodi briga o tome da deca moraju da budu sklonjena od agresivnih sadržaja koji se često primećuju pogotovo u večernjim televizijskim serijama koje nisu prikladne za decu, a odrasli ih gledaju zajedno sa njima.

Dr Panović je istakao da je bolje da roditelji rade sa decom, nego da ih kasnije šalju psiholozima. Posebna tema kojoj je poklonio pažnju jeste zajedničko planiranje vremena, koje bi po njegovom mišljenju trebalo uraditi uveče za sutrašnji dan, da bi deca naučila da prepoznaju šta je „hitno“ i „bitno“, i da nauče da prave listu prioriteta. 

Jedna od važnih tema koje su obrađene na kraju ovog predavanja jeste odnos roditelja i nastavnika.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite link ka predavanju dr Vlajka Panovića u okviru letnjeg seminara roditeljstva, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“