Skip to main content

Bračni konflikti

Bračni konflikti

U organizaciji Zadužbine „Petar Mandić“, dana 13. avgusta 2023. održano je peto predavanje o roditeljstvu u okviru seminara o roditeljstvu, gde je u prostorijama novovaroške gradske biblioteke „Jovan Tomić“ nastupao govornik, klinički psiholog Vlajko Panović.

Peto predavanje o roditeljstvu

Tema predavanja je bila „Bračni konflikti i njihovo rešavanje“.

Dr Panović je u ovom predavanju krenuo od temeljnih postavki braka kao takvog, da bi u nastavku naglasio osnovne postulate koji su važni da bi se izbegli konflikti.

Razuman u davanju

Dr Vlajko Panović pravi jasnu razliku između dva termina, biti žrtva i žrtvovati se.
Ističe da u braku čovek nešto treba da pruži onom drugom, ali i da istovremeno ne sme da izgubi svoju ličnost u tom odnosu prožimanja i ne sme da se stopi sa drugim na nezdrav način, već da to stapanje bude takvo da zadrži osobenosti bračnih drugova.

Izbor bračnog partnera

Dr Panović je naglasio i praktičnu potrebu izbora bračnog partnera iz sličnog socijalnog sloja, religijskog stava i identiteta, stepena obrazovanja, budući da je praksa pokazala da su takvi brakovi stabilniji.

Posebna pitanja na koja je dr Panović stavio akcenat jeste poznavanje prošlosti partnera, pre ulaska u bračnu zajednicu.

Harmonija i mir

Kroz svoje izlaganje, dr Vlajko Panović stavlja akcenat na to da su harmonija i mir važniji nego isterivanje pravde i, s tim u vezi, naveo je činjenicu da danas dobar deo brakova liči na ring, zbog čega je naglasio potrebu da dobro odmeravamo svoje reči.

Suština problema jeste doživljavanje partnerske strane kao suparničke, što je, prema dr Panoviću, čest slučaj u njegovoj praksi, u kojoj je imao dosta slučajeva u kojima je izostala želja da se bračni drug prilagodi svom partneru, već na konfliktne situacije reaguju „pakovanjem kofera” i odlaskom kod svojih roditelja.

Uticaj roditelja na brak dece

Jedna od tema kojoj je dr Panović posvetio pažnju jesu i poruke koje roditelji šalju svojoj deci koja su u braku, od kojih neke mogu biti dobre za brak, dok druge mogu biti krajnje razorne.

Glavno pravilo jeste da se roditelji ne mešaju u brak svoje dece, osim u slučajevima porodičnog nasilja.

Razumevanje pre osuđivanja

Pored poruke da je „harmonija u braku važnija od pravde“, važne poruke koje je dr Panović poslao jesu „razumevanje pre osuđivanja“ i „ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati“. Dr Panović navodi da te tri maksime ima jasno istaknute u svojoj ordinaciji i da su se pokazale veoma blagotvornim za bračne odnose.

Uz obilje primera iz praktičnog života, dr Panović je prisutnim mladim roditeljima dao veliki broj praktičnih saveta za razumevanje porodičnog života, mehanizme nastajanja bračnih konflikta, kao i ideje za njihovo izbegavanje i prevazilaženje u slučaju da su već nastali.


U nastavku je usledila plodna diskusija i razmena mišljenja u kojoj su prisutni dr Panoviću iznosili svoje stavove, nedoumice i pitanja, a predavač je iz svog iskustva odgovarao, na veoma pristupačan i razumljiv način, uz primere koji su jasno oslikavali njegovo bogato kliničko iskustvo na polju rešavanja bračnih konflikata.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite informacije o predavanjima dr Vlajka Panovića u okviru letnjeg seminara roditeljstva, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“