Skip to main content

Srednja škola

Srednja škola

Dana 16. 3. 2023. godine Zadužbina „Petar Mandić“ je potpisala sporazum o saradnji sa Srednjom školom u Novoj Varoši (pravnom naslednicom novovaroške gimnazije „Pivo Karamatijević“ i Tehničke škole).

Sporazum o saradnji sa Srednjom školom u Novoj Varoši

Ispred Zadužbine „Petar Mandić“ sporazum je potpisao Vladimir Obućina (upravitelj), a ispred Srednje škole u Novoj Varoši sporazum je potpisala Branka Rakonjac (direktor).

Srednja škola Nova Varoš | partner Zadužbine | Nikola Tesla | nagrada „Prof. Borivoje Jelić“

Saradnja se posebno odnosi na:

  • Organizaciju takmičenja za nagradu „Profesor Borivoje Jelić“, koju Zadužbina „Petar Mandić“ dodeljuje jednom godišnje za najbolje učeničke tekstove na zadate teme koje promovišu porodične vrednosti i roditeljstvo.
  • Organizaciju predavanja za učenike i profesore na manje poznate teme koje su veoma inspirativne za mlade ljude, a vezane su za Teslu i njegove pretke.
  • Organizaciju motivacionih predavanja koja bi učenike podsticala na uporedno sticanje vrlina i znanja.
  • Afirmaciju svesti o zadužbinarstvu i društvenoj odgovornosti.