Skip to main content

Pravičnost

Pravičnost

Pravičnost, odnosno pravdoljubivost, druga je tačka vrednosnog sistema Zadužbine „Petar Mandić“. U svetu u kome su vrednosti istine i pravde postale retkost, i u društvu u kome se sve više stvara jaz između prava i pravde, afirmacija pomenutih vrednosti je više nego potrebna.

Temeljna vrlina hrišćanske etike

Teslini preci su bili izrazito pravdoljubivi ljudi, što je sasvim očekivano, budući da je ova osobina jedna od temeljnih vrlina hrišćanske etike, a Teslini preci su najvećim delom bili pravoslavni sveštenici.

Pravičnost | Nikola Tesla | Teslini preci | Milutin i Georgina | hrišćanska etika

Sam Tesla je nasledio vrlinu pravičnosti od svog užeg porodičnog okruženja, a pre svega od svojih roditelja, Milutina i Georgine, od kojih je još od ranog detinjstva naučio da istina i pravda uvek pobeđuju i da ih se mora držati do kraja, kako o tome svedoči njegov prezimenjak, Simo Tesla.

Tesli je roditeljski savet mnogo značio da izdrži u pravednoj borbi za svoja patentna prava, kada je više puta pokraden, ali i nepravedno optužen. Ideju pravičnosti skopčanu sa rodoljubljem Tesla je pokazao i u borbi za svoj narod, kada se našao na udaru Austrougarske imperije tokom Prvog svetskog rata, kao što je to bilo vidljivo na njujorškoj konferenciji povodom debate o jadranskoj teritoriji, kada je Tesla preporučio Vladislava Savića kao predstavnika Kraljevine SHS, uz jednostavnu preporuku: „Vi ćete reći pravdu i istinu, i Amerikanci će biti na našoj strani“.