Skip to main content

Prvo predavanje o AI

Prvo predavanje o AI

Dana 31. maja u 12 časova, u prostorijama Matice srpske, održaće se predavanje o veštačkoj inteligenciji.

Veštačka inteligencija

Dr Branislav Kisačanin i dr Oliver Subotić

Akteri predavanja o veštačkoj inteligenciji biće dr Branislav Kisačanin, vodeći promoter AI tehnologija Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, i dr Oliver Subotić, prezviter SPC i osnivač Zadužbine „Petar Mandić“.

Koncept predavanja o veštačkoj inteligenciji

  • Prvih 20 minuta govoriće dr Branislav Kisačanin na temu „Šta možemo da očekujemo od veštačke inteligencije“.
  • Drugih 20 minuta tribine biće rezervisano za predavanje prezvitera dr Olivera Subotića na temu „Etički izazovi koje donosi veštačka inteligencija“.
  • Poslednjih 20 minuta predviđeno je za javnu debatu o veštačkoj inteligenciji, u kojoj će imati priliku da učestvuju svi prisutni.

Prvo u nizu predavanja

Predavanje dr Branislava Kisačanina i dr Olivera Subotića o veštačkoj inteligenciji prvo je u nizu predavanja koja će zajednički realizovati Matica srpska, Institut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“.

Predviđeno je da se do kraja godine održi ukupno 6 predavanja ovog formata, u kojima će Zadužbina delegirati stručnjake iz različitih oblasti, u skladu sa svojim vrednostima и statutarnim ciljevima.


Podelite informacije o predavanju!

Podelite informacije o predavanju!

Ukoliko biste da podelite vest o predavanju na društvenim mrežama ili želite da se o jednoj od najaktuelnijih tema današnjice na pravi način informiše šira društvena zajednica, kliknite na opciju „Podeli“.

Deljenjem objave, takođe, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ u širenju njene plemenite misije - negovanju uspomene na pretke Nikole Tesle.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“

„Etički izazovi koje donosi veštačka inteligencija“

Prezviter dr Oliver Subotić govoriće u svom predavanju o uticaju veštačke inteligencije na ljudsko društvo, etičkim izazovima primene veštačke inteligencije i mogućnostima postavljanja granica njene upotrebe i kontrole daljeg razvoja.

O predavaču

O predavaču

Dr Oliver Subotić je sveštenik Srpske pravoslavne crkve koji je po obrazovanju diplomirani inženjer, magistar bogoslovskih i doktor socioloških nauka.

Bio je prvi upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija SPC. Svoja razmišljanja o uticaju informacionih tehnologija na čoveka i savremeno društvo je pretočio u više knjiga, a tema kojom se posebno detaljno bavio je zaštita privatnosti građana u informacionom društvu.

Prezviter dr Oliver Subotić je osnivač Zadužbine „Petar Mandić“, dobročine ustanove koja za cilj ima negovanje uspomene na pretke Nikole Tesle.

Oliver Subotić | prezviter SPC | osnivač | Zadužbina „Petar Mandić“

„Šta možemo da očekujemo od veštačke inteligencije?“

Dr Branislav Kisačanin, jedan od naših najvećih stručnjaka na temu veštačke inteligencije, kroz svoje predavanje će pokušati da objasni šta je veštačka inteligencija, gde se svakodnevno primenjuje i koji su pravci njenog razvoja u narednim godinama, ali će, takođe, pokrenuti razgovor i o potencijalnim opasnostima ove nove tehnologije.

O predavaču

O predavaču

Dr Branislav Kisačanin, jedan od pokretača Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, rođen je i odrastao u Novom Sadu, gde je i diplomirao elektrotehniku na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorirao je elektrotehniku i računarske nauke u SAD, na Univerzitetu Ilinoj.

Dosadašnju karijeru izgradio je u industrijskim istraživačkim centrima u SAD, najskorije u Nvidiji. Priznati je stručnjak za primenu veštačke inteligenicije u automobilskim sistemima za bezbednost i automatsku vožnju. Autor je i urednik više naučnih knjiga, specijalnih izdanja naučnih časopisa i međunarodnih patenata.

Dr Branislav Kisačanin | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj