Skip to main content

Prijava na obaveštenja

Dragi prijatelji Zadužbine „Petar Mandić“, nudimo vam priliku da zapratite naš interaktivni sistem i da dobijate redovna obaveštenja o našem radu kao i novinama na našem portalu.

Ispunite prikazani formular


Ukoliko ste već prijavljeni na obaveštenja, možete se odjaviti ovde.
Poštovani