Skip to main content

Znanje

Znanje

Zadužbina „Petar Mandić“ se ne zalaže tek za puko sticanje znanja u enciklopedijskom ključu razmišljanja, na način na koji je ono prisutno u većini današnjih obrazovnih institucija, od osnovne škole do fakulteta, već za znanje koje je neodvojivo od vrline.

Sticanje istinskog znanja

Smatramo da sticanje znanja iz prirodnih i društvenih nauka treba verno da prati i sticanje istinskog znanja koje se tiče životnog smisla, vrlinskog života, ljudskog odnosa prema drugom čoveku i svesti o odgovornosti prema svetu u kome živimo.

Nikola Tesla | „Problem povećanja ljudske energije“ | znanje | hrišćanstvo i nauka

Znanje koje je razvezano od vrline vodi ka devijacijama koje su jasno viđene u 20. veku, kroz dva svetska rata i globalno stradanje prouzrokovano naučnim saznanjima iza kojih nije stajao vrednosni sistem u službi čoveka.

Po ugledu na Tesline pretke, koji su mahom bili pravoslavni sveštenici, smatramo da hrišćanski sistem vrednosti u sebi poseduje kompletan kapacitet potreban da naučno znanje bude upotrebljeno na čovekovu korist. Navedeno Teslinim rečima, izrečenim u čuvenom članku „Problem povećanja ljudske energije“ – potrebno je da naučnici budu „inspirisani kako hrišćanstvom tako i samom naukom, u svom radu na povećanju dobrobiti čovečanstva“.