Skip to main content

U izgradnji

U izgradnji

Glavni operativni cilj Zadužbine „Petar Mandić“ je izgradnja etno-muzejskog kompleksa podignutog u slavu Božiju, a u čast Teslinih svešteničkih predaka iz familijâ Tesla, Mandić, Kalinić i Budisavljević.

Izgradnja etno-muzejskog kompleksa

Planirano je da ceo kompleks bude podignut na parcelama KO 1890 i 1891 u Radoinji, u relativnoj blizini trafostanice „Bistrica“ (najveće u regionu), na imanju koje se nalazi naspram radoinjskih Mandića. 

Etno-muzejski kompleks bi u sebi objedinio arhitektonsko rešenje u čijem centru bi bio Časni Krst, najsvetije znamenje hrišćanstva i vekovni znamen delatnosti Teslinih predakâ, pravoslavnih sveštenika i vojnika-graničarâ. U etno-muzejskom kompleksu bi se nalazila postavka koja bi posetioce upoznala sa glavnim ličnostima pomenutih familija.

Poseban akcenat bi bio na:

  • Teslinom ocu, pravoslavnom svešteniku Milutinu Tesli – duhovniku, poligloti, polihistoru i misionaru, koji je Nikoli Tesli bio prvi uzor u sticanju različitih znanja.
Nikola Tesla | otac Nikole Tesle | Milutin Tesla | etno-muzejski kompleks | Radoinja
  • Teslinoj majci Georgini (rođ. Mandić) – ženi iz svešteničke familije Mandić od koje je Tesla, po sopstvenom svedočanstvu, nasledio genijalnost i pronalazački dar.
  • Teslinom ujaku, pravoslavnom svešteniku Petru Mandiću, potonjem mitropolitu Nikolaju – eminentnoj ličnosti Srpske pravoslavne crkve koja je imala veliki uticaj na život Nikole Tesle.
Nikola Tesla | ujak Nikole Tesle | Petar Mandić | mitropolit Nikolaj | etno-muzejski kompleks
  • Teslinom dedi sa majčine strane, pravoslavnom svešteniku Nikoli Mandiću, koji je, prema svedočanstvu Nikole Tesle, imao veliki pronalazački dar.
  • Teslinom pradedi sa majčine strane, pravoslavnom svešteniku Tomi Budisavljeviću, koji je bio i vojnik-graničar, čuven po obe službe koje je spojio u jednoj ličnosti.

U etno-muzejskom kompleksu bi bila smeštena i unikatna skultpura U slozi je spas dobijena na dar od Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, o čemu detaljnije možete pročitati u tekstu Javnog servisa Srbije.

Nikola Tesla i Mihajlo Pupin | skulptura „U slozi je spas“ | poklon Tesline naučne fondacije

Na ostatku parcele na kojoj će se graditi etno-muzejski kompleks planirana je šetalačka zona sa sadržajima za decu.