Skip to main content

Budisavljevići i Kalinići

Budisavljevići i Kalinići

Pored familijâ Tesla i Mandić, koje su imale dominantan uticaj na Nikolu Teslu, etno-muzejski kompleks je planiran da obuhvati i arhitektonski deo posvećen familijama Budisavljević i Kalinić.

Sveštenici i vojnici

U familijama Budisavljević i Kalinić smenjivali su se sveštenici i vojnici.

Nikola Tesla | Teslin deda Tomo Budisavljević | preci Nikole Tesle | poreklo Nikole Tesle

Posebno je nezaobilazan lik Tome Budisavljevića, Teslinog dede po majci, koga je čak Napoleon odlikovao. Bio je to izuzetan sveštenik i ništa manje odvažan vojnik – graničar. Kako se za njega govorilo, pre podne je služio Svetu Liturgiju, a posle podne je išao na granicu da brani Krajinu od Otomanske imperije.

Kada je reč o Kalinićima, naglasak će biti na majci Milutina Tesle, Ani, ćerki srpskog pukovnika iz Vojne krajine u Austrijskoj imperiji.

U susednom delu ovog arhitektonskog kompleksa planiran je izložbeni deo posvećen istorijatu Zadužbine „Petar Mandić“, njenim ciljevima, vrednostima, projektima, kao i Petru Mandiću, novovaroškom doajenu kulturne scene, po kome Zadužbina nosi ime, i odlikama zlatarskih Mandića, od koji potiče majka jednog od osnivača Zadužbine.