Skip to main content

Tesle

Tesle

Plan za izgradnju etno-muzejskog kompleksa u čijem centru će biti Časni Krst ima odvojene arhitektonske celine za svaku od familija iz kojih je Nikola Tesla potekao.

Familija prote Milutina

Jedna od dve centralne postavke je posvećena familiji Tesla, iz koje je potekao prota Milutin, pravoslavni sveštenik koji je bio duhovnik, polihistor, poliglota, narodni tribun i vrstan propovednik.

Nikola Tesla | familija Tesla | otac Nikole Tesle | Milutin Tesla, pravoslavni sveštenik

Posetioci će moći da se upoznaju i sa likovima Milutinovih srodnika, poput rođenog brata Josifa, pripadnika vojničke klase i izuzetno dobrog matematičara. Istorijat porodice Tesla, njeno poreklo, način na koji je došla u Liku, sudbina porodice u Drugom svetskom ratu i danas, kao i mnoge druge teme biće predočene na način prijemčiv za posetioce.

Pored interesantnih podataka, planiran je i deo sa artefaktima koji su direktno povezani sa familijom Tesla, koju sa zlatarskim krajem povezuju reči prvog Teslinog biografa, Džona O`Nila koji u svojoj knjizi Nenadmašni genije (Prodigal genius) navodi da Teslini preci iz starine potiču iz jugozapadnog dela Srbije, na granici sa Crnom Gorom.