Skip to main content

Mandići

Mandići

Familija Mandić, iz koje potiče majka Nikole Tesle, ništa manje nije važna od familije Tesla. Toj familiji će biti posvećena druga centralna izložbena postavka etno-muzejskog kompleksa koji Zadužbina „Petar Mandić“ planira da izgradi u Radoinji, naspram radoinjskih Mandića.

Generacije vrsnih sveštenika

Ova je familija poznata pre svega po tome što je kroz više generacija davala vrsne sveštenike.

Nikola Tesla | ujak Nikole Tesle | Petar Mandić | mitropolit Nikolaj | etno-muzejski kompleks

Već u Teslino vreme je proračunato da je familija Mandića, od koje je poticala Teslina majka, imala ravno 36 pravoslavnih sveštenika, uzimajući u obzir vertikalne i bočne rodoslovne linije.

Teslina vezanost za majku Georginu je bila posebna i izuzetna. Majčin lik je bio duboko urezan u njegovo srce i pratio ga je kroz ceo život. Pritom, Tesla je smatrao da je upravo od majke zadobio dar genijalnosti, te je priča o Georgini Mandić centralna za ovaj deo arhitektonskog kompleksa.

Posebno mesto u ovoj familiji zauzima Teslin ujak, sveštenik Petar Mandić, potonji mitropolit dabrobosanski Nikolaj. Bio je to omiljeni Teslin rođak i drugi po važnosti čovek kada su Mandići u pitanju. Značaj ovog čoveka je u tome što se upravo preko njega Tesla upoznao sa Dekartovim spisima, a potom i zavoleo matematičke formule i, uopšte, matematički način razmišljanja. Ujak Petar ga je (uz ujaka Paja) stipendirao tokom studija kada je ostao bez oca, i bio prvi čovek koji je organizovao finansijsku pomoć Tesli kada je njegova firma u SAD doživela bankrot.

Još jedna zagonetna ličnost će posetiocima biti bliže rasvetljena kada etno-muzej, uz Božiju pomoć, bude podignut. To je Teslin deda po majci, Nikola Mandić, sveštenik i čovek sa posebnim pronalazačkim darom.