Skip to main content

Parcela 1891

Parcela 1891

Osnovnu imovinu Zadužbine predstavlja poklonjeno zemljište na parceli 1890 katastarske opštine Radoinja (opština Nova Varoš), koja je dobijena na poklon od Vidomira Subotića.

Kupovina parcele 1891 u Radoinji

Od sredstava prikupljenih od prodaje knjige Tesla: Duhovni lik, Zadužbina „Petar Mandić“ je 28. oktobra 2022. godine kupila parcelu pod katastarskim brojem 1891.

Etno-muzejski kompleks | preci Nikole Tesle | nova parcela u Radoinji | Nova Varoš

Nova parcela se graniči sa parcelom 1890, te je tako površina na kojoj će se nalaziti etno-muzejski kompleks značajno proširena.

Muzej | preci Nikole Tesle | nova parcela u Radoinji | Nova Varoš

Na pomenutim parcelama je planirana, pored etno-muzejskog kompleksa, i izgradnja šetalačke zone i sadržaja za decu.