Skip to main content

Dijalog

Dijalog

Negovanje društvenog dijaloga, posebno dijaloga religije i nauke, jedan je od ključnih ciljeva Zadužbine „Petar Mandić“.