Skip to main content

Prenosimo

Prenosimo

Putem medija, o radu Zadužbine „Petar Mandić“ može se informisati šira čitalačka i gledalačka publika.