Skip to main content

Događaji

Događaji

Zadužbina „Petar Mandić“ uvek sa zadovoljstvom učestvuje u događajima koji promovišu sistem vrednosti na kome se i ona temelji.