Skip to main content

„Vrlinoslov“

„Vrlinoslov“

Gost emisije „Vrlinoslov“ na televiziji Hram bio je prezviter dr Oliver Subotić, osnivač Zadužbine „Petar Mandić“.

U „Vrlinoslovu“ o Zadužbini u kontekstu pravičnosti i nesebičnosti

Kako je tema čitave emisije „Vrlinoslov“ bila pravoslavni pogled na nesebičnost i pravičnost, u razgovor se veoma dobro uklopila priča o ciljeva i misiji Zadužbine.

 Otac Oliver Subotić ističe na početku da je cilj delovanja Zadužbine negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, ali i da dobročina organizacija ima i društvene ciljeve koje ispunjava, a koji su postavljeni u odnosu na Tesline svešteničke pretke i vrednosti kojih su bili nosioci.

Tu su, pre svega, dijalog religije i nauke i stipendiranje studenata, za koje je uzor Teslin ujak Petar Mandić, kao i podizanje svesti o potrebi osnivanja škola roditeljstva, afirmacija hrišćanskog koncepta roditeljstav, razvijanje emocionalne i matematičko-logičke inteligencije kod dece, za koje su uzor roditelji Nikole Tesle, Milutin i Georgina Tesla.

„Iza uspeha svakog velikog čoveka stoji porodica“

U kontekstu važnosti porodice i porodičnih vrednosti, prezviter Oliver Subotić ističe svojevrstan vid nepravde koja je naneta Teslinim precima, jer se dugo govorilo da je Nikola Tesla samonikla pojava.

Govornik naglašava da naučnik nije „tikva bez korena“, da su njegovi koreni izuzetno jaki i pre svega hrišćanski, te da Zadužbina kroz svoje delovanje želi da pokaže da veliki naučnici poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina ne nastaju ako iza njih ne stoji stabilno porodično okruženje. Iz tog razloga, Zadužbina „Petar Mandić“ nije jedna od organizacija koje se bave Teslinim likom, već likom i delom ljudi koji su mu prethodili i koji su ga u mladosti oformili.

Moto Zadužbine - znanje, pravičnost, nesebičnost - prezviter Oliver Subotić takođe tumači u kontekstu porodičnog okruženja naučnika, pošto je navedene hrišćanske vrline Tesla nasledio upravo iz svog porodičnog doma.

„Bolje jedan dinar blagosloven, nego milioni neblagosloveni“

Prezviter Oliver Subotić poziva sve ljude koji su željni da pomognu misiji Zadužbine, bilo kroz intelektualni rad, bilo materijalno, da to i učine. On naglašava da Zadužbina prihvata pomoć od svih, osim od kladionica, kockarnica, organizacija tajnog, nehrišćanskog i političkog karaktera, objašnjavajući da je „bolje jedan dinar blagosloven, nego milioni neblagosloveni“.

Dugoročni plan za dodelu stipendija

Na kraju razgovora o aktivnostima i ciljevima Zadužbine saznaje se da je dodela stipendija, kao jedna od najvažnijih aktivnosti Zadužbine „Petar Mandić“, trenutno ograničena na studente u potrebi koji potiču sa područja Nove Varoši. Ali, prema rečima osnivača, postoji dugoročni plan da se, kako ustanova bude rasla, stipendiranje proširi i na druge studente, a pre svega na one koji potiču iz Tesline Like.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“