Skip to main content

Pečat

Pečat

Na internet prezentaciji lista Pečat 17. februara 2023. godine objavljen je autorski tekst prezvitera Olivera Subotića na temu fenomena „teslijanstva“.

Kritički osvrt na „teslijanstvo“

U svom autorskom članku za Pečat prezviter Oliver Subotić iznosi izrazito kritički stav prema pojavi kultističkog (sektaškog) pseudoreligijskog pokreta „teslijanstva“, koji se formirao oko lika i dela Nikole Tesle.

Nikola Tesla | najveći srpski pronalazač, genije i naučnik | u laboratoriji

Kao začetnika „teslijanstva“ autor teksta navodi profesora Velimira Abramovića, koji je izneo ideju novog oblika religioznosti povezanu sa Teslinim likom i delom.

Prezviter Oliver Subotić se kritički osvrće i na izjave o Teslinoj religioznosti i ističe da je genijalni pronalazač sebe smatrao pravoslavnim hrišćaninom.

U članku se podvlači i činjenica da je Tesla nesumnjivi genije, ali da je, kao svako živo biće, tokom svog života bio sklon pogreškama, koje je i sam neretko priznavao i (možda namerno) pravio kao mehanizam odbrane protiv onih koji su ga još za života smatrali vanzemaljskim bićem. Iz toga proizilazi da bi Tesla danas sigurno patio zbog idolatrijskog odnosa koji neki ljudi imaju prema njemu.

Nikola Tesla | portret Nikole Tesle | najveći srpski naučnik | Njujork | SAD

Takođe, autor ističe da se u Teslinim intervijuima i tekstovima mogu naći dosta čudne izjave koje treba čitati sa kritičkom distsncom, a da upravo te izjave kultisti širom sveta koriste da bi napravili Teslin lik onakvim kakav njima odgovara. Zato se naglašava da je Tesla, iako genijalan, bio samo čovek od krvi i mesa.

Autor članka zaključuje da prema Teslinim idejama treba imati afirmativno-kritički stav - ono po čemu je jedinstven u doprinosu civilizaciji treba jasno isticati, dok se njegovom liku nikako ne treba kultistički pristupati, što „teslijanstvo“ uporno čini.