Skip to main content

„Beogradska hronika“

„Beogradska hronika“

Razgovor o duhovnom liku Nikole Tesle i misiji Zadužbine „Petar Mandić“.

Beogradska hronika o Zadužbini

Prezviter Oliver Subotić je, gostujući u emisiji Beogradska hronika na Radio-televiziji Srbije, govorio o Teslinoj duhovnosti i religioznosti, o uticaju porodice na razvoj njegove ličnosti, te o razlozima osnivanja Zadužbine „Petar Mandić“ i njenim najvažnijim ciljevima.

Govoreći o duhovnosti Nikole Tesle, Oliver Subotić iznosi utisak da pronalazačeva ličnost, čiji će najveći deo ostati tajna zauvek, izlazi izvan konvencionalnih okvira, te da su, u činjeničnom smisli, njegovi mentalni kapaciteti neverovatni.

Razgovor u Beogradskoj hronici otklanja nedoumice oko Tesline religioznosti iznošenjem dokaza o tome da je naučnik po rođenju, opredeljenju i etici bio pravoslavni hrišćanin, iako u njegovim tekstovima i promišljanjima ima tragova drugih religija, poput hinduizma i budizma. Otac Oliver podvlači da je Nikola Tesla uvek eksplicitno izdvajao hrišćanstvo iz korpusa svetskih religija.

Pred kraj gostovanja u emisiji, prezviter Oliver Subotić ističe uticaj porodičnog okruženja na Teslu i objašnjava da će se Zadužbina „Petar Mandić“ baviti upravo negovanjem uspomene na pretke naučnika. U tom smislu, organizovanje škola roditeljstva jedna je od glavnih aktivnosti Zadužbine, nastala sa željom za prenošenjem iskustva koje je Tesla imao u roditeljskom domu na današnje roditelje u Srbiji.