Skip to main content

Prva novčana donacija

Prva novčana donacija

Dana 18. decembra 2021. godine, uoči Nikoljdana, praznika koji je Nikola Tesla celog života obeležavao kao svoj imendan, Zadužbini „Petar Mandić“ je na račun stigao izveštaj o prvom novčanom dobrovoljnom prilogu.

Mileva Bjelajac - prvi darodavac Zadužbine

85-godišnja Mileva Bjelajac uplatila je 10 hiljada dinara na račun Zadužbine i tako ušla u istoriju kao prva osoba van Upravog odbora Zadužbine koja je dala novčani prilog za potrebe ispunjavanja misije i ciljeva Zadužbine.

Novčana donacija | dobrovoljni prilog Zadužbini „Petar Mandić“ | novčane stipendije za studente

Kako nam je rečeno, baka Mileva je za Zadužbinu „Petar Mandić“ i njenu delatnost saznala posredno, preko druge osobe, i odmah je izrazila želju da pre svega podrži projekat dodele stipendije mladim studentima koji su u potrebi. U tom smislu, donacija bake Mileve ima i simboličan značaj, budući da je Zadužbina „Petar Mandić“ vrednosno usmerena ka negovanju uspomene na one koji su bili pre nas, a svojim ciljevima usmerena ka naraštajima koji dolaze.

U sećanju Zadužbine „Petar Mandić“ ime bake Mileve Bjelajac biće upisano posebnim slovima.