Skip to main content

Dani Nikole Tesle

Dani Nikole Tesle

U okviru manifestacije „Dani Nikole Tesle 2023“, koju povodom 80 godina od Teslinog upokojenja organizuje Teslina naučna fondacija iz Filadelfije, biće održano više zanimljivih događaja.

Predavanje o ulozi familije Mandić u životu Nikole Tesle

Osnivač Zadužbine „Petar Mandić“, prezviter dr Oliver Subotić, u okviru pomenute manifestacije će u subotu, 8. jula na Kolarčevom narodnom univerzitetu održati predavanje na temu uloge familije Mandić u Teslinom životu, sa posebnim osvrtom na ulogu majke, Georgine (rođ. Mandić).

Dani Nikole Tesle | predavanje dr Olivera Subotića | Zadužbina „Petar Mandić“ | Teslina naučna fondacija

Manifestacija „Dani Nikole Tesle 2023“ traje od 8. do 11. jula 2023. godine i održava se u Beogradu (Kolarčev narodni univerzitet), Sremskoj Mitrovici (Srednja tehnička škola „Nikola Tesla“), Fruškoj gori (manastiri Šišatovac i Petkovica) i Šapcu (Naučni park).

O samoj manifestaciji „Dani Nikole Tesle 2023“ možete pročitati vest na internet prezentaciji Javnog servisa Srbije, a kompletan program manifestacije se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Tesline naučne fondacije.