Skip to main content

Dr Olivera Đokić

Dr Olivera Đokić

Dr Olivera Đokić, profesor Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu (ranije Učiteljskog fakulteta) i stalni član Stručnog saveta Zadužbine „Petar Mandić“, donela je odluku i da postane jedan od naših pokrovitelja.

Zadužbinarski gest člana Stručnog saveta

Ugovorom o donaciji Zadužbini „Petar Mandić“ profesorka Đokić je ustupila deo autorskog honorara od svoje knjige pod nazivom Teorije matematičkog obrazovanja I – Prilog metodici nastave matematike u osnovnoj školi, i to u svakom njenom narednom izdanju.

Pored toga, profesorka je voljna da isto učini za svako sledeće izdanje novih udžbenika koji su u rukopisu, odnosno, koji su u procesu izrade.

Želja profesorke Đokić je da pomenuta sredstva budu usmerena u fond Zadužbine za stipendije mladih studenata, što će sa naše strane biti sa velikim zadovoljstvom ispunjeno.

Dr Olivera Đokić | profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu

Zahvaljujemo se našoj stalnoj članici Stručnog saveta i želimo joj uspešnih naslova iz domena metodike nastave matematike.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“