Skip to main content

Nastavak dijaloga o AI

Nastavak dijaloga o AI

U sredu, 5. jula u 18 časova, u Svečanoj sali Matice srpske održaće se drugo u nizu predavanja na temu veštačke inteligencije.

Dijalog o veštačkoj inteligenciji

Protonamesnik Dragan Popović i dr Ivan Tanasijević

Akteri predavanja o veštačkoj inteligenciji biće dr Ivan Tanasijević, ispred Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, i protonamesnik SPC Dragan Popović, ispred Zadužbine „Petar Mandić“.

Koncept predavanja o veštačkoj inteligenciji

  • Prvih 20 minuta govoriće dr Ivan Tanasijević na temu Veštačka inteligencija u medicini i farmakologiji.
  • Drugih 20 minuta tribine predviđeno je za predavanje protonamesnika Dragana Popovića na temu Izazovi veštačke inteligencije iz perspektive pravoslavne bioetike.
  • Poslednjih 20 minuta održaće se javna debata o veštačkoj inteligenciji, u kojoj će imati priliku da učestvuju svi prisutni.

Drugo predavanje u nizu

Predavanje dr Ivana Tanasijevića i protonamesnika Dragana Popovića o veštačkoj inteligenciji drugo je u nizu predavanja koja će zajednički realizovati Matica srpska, Institut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“, dok su predavači na prvom, uvodnom predavanju bili dr Branislav Kisačanin i prezviter dr Oliver Subotić.

Predviđeno je da se do kraja godine održe još 4 predavanja ovog formata, u kojima će Zadužbinu predstavljati stručnjaci iz različitih oblasti, u skladu sa njenim vrednostima i statutarnim ciljevima.


Podelite informacije o predavanju!

Podelite informacije o predavanju!

Opcija „podeli“ vam omogućava da podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama informacije o predavanju na temu veštačke inteligencije, kao i o mogućnosti praćenja konferencije uživo.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“

Izazovi veštačke inteligencije iz perspektive pravoslavne bioetike

„Velika je verovatnoća da će tzv. veštačka inteligencija - kao najznačajnije savremeno naučno-tehnološko otkriće, odrediti pravac kretanja današnje dominantne kulture i civilizacije određene kao „zapadna“. Pravoslavno bogoslovlje na ovu činjenicu svakako ne može da utiče, međutim, kao učesnik društveno-političkog života snosi deo odgovornosti njenog usmerenja - koje je u direktnoj zavisnosti od načina upotrebe ovog čovekovog dostignuća, srazmerno položaju, odnosno autoritetu unutar zajednice (uže ili šire) kojoj pripada.

S ovim u vezi, u izlaganju imamo nameru da istaknemo suštinske razlike između inteligencije najpre čoveka - stvorenog od Boga kao Njegova ikona, a zatim i „inteligencije“ mašine - stvorene od čoveka kao sredstvo ostvarivanja boljeg života. U ovom kontekstu, želimo pre svega da ukažemo na to šta veštačka inteligencija zapravo nije, i time postavimo jasne granice njene upotrebe ukoliko ima ambiciju da ostvari navedenu svrhu svog postojanja.

Problemu ćemo svakako pristupiti iz perspektive pravoslavne bioetike - utemeljene na patrističkom, antropološkom učenju Pravoslavne crkve. Konačno, kao konkretan predlog u cilju sprečavanja mogućih zloupotreba veštačke inteligencije, nudimo zakonsko usklađivanje njene upotrebe sa imperativnim očuvanjem čovekovog dostojanstva - kao temeljne vrednosti ljudskih prava, utemeljenom na prirodnoj etici, kao minimumu društvenih vrednosti na čijem očuvanju insistira Pravoslavna crkva.“

protonamesnik Dragan Popović

O predavaču

O predavaču

Protonamesnik Dragan Popović je sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji je postdiplomske bogoslovske studije završio u Atini.

Bioetičkim pitanjima se stručno bavi duže od jedne decenije i predstavlja jednog od najvećih poznavalaca ove oblasti među sveštenicima SPC. Autor je monografije Bi­o­e­ti­ka smr­ti. Uti­li­ta­ri­zam i pra­vo­sla­vlje (2022), koja je postavila nove standarde u sagledavanju bioetičkih izazova među srpskim teolozima.

Protonamesnik Dragan Popović | pravoslavna bioetika | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Veštačka inteligencija u medicini i farmakologiji

„Cilj ovog predavanja je upoznavanje posetilaca sa aktuelnim primenama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u farmakologiji, medicini i drugim srodnim oblastima. Nakon širokog pregleda fokusiraćemo se na trenutno dostupna rešenja na polju kompjuterskog dizajna proteina, kao i na implikacije koje ona mogu imati u vidu budućnosti medicine, prevashodno u pogledu personalizovane medicine.“

dr Ivan Tanasijević

O predavaču

O predavaču

Dr Ivan Tanasijević je naučni istraživač Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, koji je svoje osnovne, master i doktorske studije završio na Kembridž univerzitetu.

Fokus njegovog istraživačkog rada na Institutu za veštačku inteligenciju je vezan za primenu veštačke inteligencije u zdravstvu i prirodnim naukama.

Dr Ivan Tanasijević | Institut za veštačku inteligenciju | predavanje u Matici srpskoj