Skip to main content

Treće predavanje o AI

Treće predavanje o AI

U sredu, 6. septembra u Matici srpskoj održalo se treće predavanje o veštačkoj inteligenciji, čiji su predavači bili prof. dr Vladan Devedžić i naučni novinar Stanko Stojiljković.

Treće poglavlje dijaloga o veštačkoj inteligenciji

Nakon prvog u maju i drugog u julu, održano je i treće predavanje o veštačkoj inteligenciji, na kome se govorilo o generativnoj veštačkoj inteligenciji i budućnosti čovečanstva i veštačke inteligencije.

Predavanje o veštačkoj inteligenciji, koje je bilo moguće pratiti putem „livestream-a“, organizovala je Matica srpska, a suorganizatori su bili Institut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“.


Prof. dr Vladan Devedžić

Prof. dr Vladan Devedžić

„Ne znam zašto vam niko nije rekao –  sve je to igra brojeva“

U prvom delu predavanja govorio je prof. dr Vladan Devedžić, profesor računarstva na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, koji je tokom svoje duge istraživačke karijere bio učesnik i/ili koordinator velikog broja međunarodnih i domaćih projekata. Autor je velikog broja istraživačkih publikacija, govornik na preko 20 predavanja po pozivu i plenarnih predavanja na međunarodnim istraživačkim konferencijama, kao i autor preko 20 tutorijala.

Njegova trenutna profesionalna i istraživačka interesovanja obuhvataju veštačku inteligenciju i učenje uz pomoć tehnologije.

Osnivač je i koordinator istraživačke mreže GOOD OLD AI. Od 2021. godine je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Profesor dr Vladan Devedžić | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Publika se kroz predavanje prof. dr Vladana Devedžića bliže upoznala sa dostignućima i načinom funkcionisanja generativne veštačke inteligencije.

Govornik je prisutne upoznao sa pojmom neuronskih mreža - tehnikom u veštačkoj inteligenciji koja omogućava da se na osnovu velikog broja malih procesnih jedinica prepoznaju i generišu različite složene informacije. U osnovi rada tih malih procesnih jedinica je matematička manipulacija brojevima. U sklopu razgovora o neuronskim mrežama, objašnjeni su i termini poput duboke neuronske mreže, rekurentne neuronske mreže i GAN-ovi.

Profesor Devedžić je govorio o mogućnosti generisanja slika, video materijala, podataka, teksta, itd. pomoću generativne veštačke inteligencije.

Da bi što bolje objasnio različite aspekte upotrebe generativne veštačke inteligencije, predavač je dao primer više programa za generisanje. DreamStudio, PhotoLab, DEEPBRAIN AI, Dall E 2, Stable Diffusion, samo su neki od programa čije su funkcionisanje i mogućnosti predstavljeni. Takođe je ukazano i na zloupotrebe određenih programa za kreiranje lažnih sadržaja, ali je i predočeno na koji način prepoznati lažne sadržaje koji se pojavljuju na internetu.


Naučni novinar Stanko Stojiljković

Naučni novinar Stanko Stojiljković

„Čovek bez budućnosti – hoće li mašine iskoreniti ljude?”

Stanko Stojiljković je naučni novinar koji je osmislio, osnovao i uređivao brojne časopise u Jugoslaviji i Srbiji. 

Napisao je oko 10.000 članaka, komentara, feljtona i intervjua iz nauke i tehnologije. Autor je i voditelj 50 intervjua („Nauka 50”) na RTS-u s najznamenitijim srpskim naučnicima u zemlji i rasejanju, a autor je i brojnih naučno-popularnih knjiga i dobitnik brojnih nagrada kao srpski naučni novinar.

Pre sedam godina osmislio je portal popularne nauke „Galaksija nova” (galaksijanova.rs), koji je premašio 950.000 čitalaca (od toga 30 odsto u inostranstvu), a pre šest godina osmislio i pokrenuo štampano izdanje naučnog magazina „Galaksija”.

Stanko Stojiljković | naučni novinar | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Svoje predavanje Stanko Stojiljković zasnovao je na knjizi Mozak na čipu: čovek bez budućnosti - budućnost bez čoveka.

Na početku, govornik je istakao da se suočavamo sa ubrzanjem razvoja informatičkih tehnologija i njihovim eksponencijalnim rastom, što dovodi do izazova - susretanja ljudskog sa veštačkim mozgom, koji je čovek sam napravio.

Predavač je govorio i o upoređivanju ljudskog mozga sa super-kompjuterom, o talasima razvoja veštačke inteligencije, o predviđanjima o budućnosti čovečanstva.

Ukoliko se veštačka inteligencija izjednači sa prirodnom, iznose se provokativna predviđanja o „večnom životu“, stvaranju veštačkog čoveka, napravljenog od istih atoma i molekula kao prirodni čovek, o stvaranju drugačijih stvorenja od nas koja će zagospodariti svetom.

Kako se u zadnjih 50 godina desilo više promena nego u prethodnih 50.000, Stanko Stojiljković citira poznatu repliku da „čovečanstvo nezadrživo srlja u progres“, a da ne postoje prepreke na tom putu.

U predavanju se pominju i DNK računari, molekulski računari, kvantni računari, ali i pojmovi poput slabe, jake i super veštačke inteligencije.

Svoje izlaganje novinar završava čuvenim citatom da „čovek ne može menjati svet, a da ne menja sebe“.


Zaprati za informacije o narednom predavanju

Zaprati za informacije o narednom predavanju

Kako je predviđeno da se do kraja godine održe još tri predavanja o veštačkoj inteligenciji, da biste blagovremeno dobili informacije o svakom narednom predavanju, njegovoj temi i akterima, klikom na opciju „Zaprati“ i popunjavanjem formulara, ostvarićete tu mogućnost.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu