Skip to main content

Peto predavanje o AI

Peto predavanje o AI

U trojnoj organizaciji Matice srpske, Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Zadužbine „Petar Mandić“, 16. novembra 2023. godine održano je peto predavanje o veštačkoj inteligenici.

Peta sesija dijaloga o veštačkoj inteligenciji uživo

Govornici petog poglavlja dijaloga bili su dr Ivana Krtolica, delegirana ispred Instituta, i prof. dr Aleksandar Petrović, delegiran ispred Zadužbine.

Predavače i njihove teme najavio je predsednik Upravnog odbora Zadužbine „Petar Mandić“, gospodin Nikola Purić.


Dr Ivana Krtolica

„Benefiti primene modela veštačke inteligencije u oblasti ekologije i inženjerstva zaštite životne sredine“

Dr Ivana Krtolica | predavanje o veštačkoj inteligenciji | ekologija | zaštita životne sredine

Dr Ivana Krtolica, naučni saradnik Instituta za veštačku inteligenciju zaposlena u Green AI grupi Instituta, već na početku predavanja podvlači da je čovek onaj koji razvija, može da upotrebi i zloupotrebi modele veštačke inteligencije, da je sva moć u rukama čoveka. Stoga, ističe važnost pravne i etičke regulacije primene modela veštačke inteligencije, što je kod nas još uvek u razvoju, jer naša zemlja nije implementirala pravne akte u vezi sa primenom veštačke inteligencije.

Govornica prisutne detaljno upoznaje sa sličnostima prirodnih i veštačkih neuronskih mreža, koje se ogledaju u sposobnosti učenja na osnovu iskustva, kao i sa principima funkcionisanja veštačkih neuronskih mreža simulacijom funkcije ljudskog mozga i nervnog sistema.

Kao ključnu razliku između prirodne i veštačke inteligencije dr Ivana Krtolica ističe motivaciju, emocionalnu inteligenciju, kreativnost prirodnih bića, kao i funkcije endokrinog sistema, koji svi zajedno utiču na donošenje odluka i zaključaka čoveka, dok veštačka inteligencija svoje zaključke donosi isključivo iz podataka kojima je pohranjena. Kao prednost veštačkih u odnosu na prirodne neuronske mreže ona ističe starenje i nemogućnost regeneracije ljudskih neurona.

Koristi primene veštačke inteligenicje u ekologiji i inženjerstvu zaštite životne sredine dr Krotlica detaljno obrazlaže. U pitanju je predviđanje i sprečavanje prirodnih katastrofa, mogućnost modelovanja klimatskih promena i redukcija stope zagađenosti, primena u održivoj poljoprivredi, očuvanje biodiverziteta kod životinja...

Kao veliku korist dr Krtolica ističe upotrebu modela veštačke inteligencije u Zajedničkom istraživanju Dunava, projektu u kome je i sama učestvovala.

Ograničenja upotrebe modela veštačke inteligencije govornica vidi u neophodnosti da budu obučeni na velikom setu podataka, kao i u sajber napadima i njihovoj neetičkoj upotrebi. Ističe, takođe, i oblasti poput medicine i autonomnog upravljanja vozilima, u kojima su nesavršeni rezultati modela veštačke inteligencije apsolutno neprihvatljivi.

Dr Krtolica izlaganje završava tezom da moramo ići u korak sa vremenom, ali ne smemo dozvoliti da se čovečanstvo dehumanizuje. Prema njenim rečima, socijalna i emocionalna inteligencija će uvek ostati nezamenljive, a jedini kreator budućnosti je čovek, koji veštačku inteligenciju treba da koristi isključivo kao slugu, u svoju korist.


Prof. dr Aleksandar Petrović

„ETH302 - tajna veštastvene inteligencije“

Prof. dr Aleksandar Petrović | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Izlaganje prof. dr Aleksandar Petrović započinje tezom da smo od pre nekoliko godina zasuti medijskim prilozima o veštačkoj inteligenciji, koja je postala deo popularne kulture, javljajući se masovnoj imaginaciji kao čudo tehnologije. Prema njemu, ljudima su potrebna čuda i zbog toga su mediji širom otvorili vrata Pandorine kutije, da bi vesti o veštačkoj inteligenciji, zajedno sa vestima o virusu i promenama klime istovremeno stvorile oduševljenje i brigu.

Svoje predavanje prof. dr Petrović zasniva na primeni teze o Dekartovom objektu kao dvojniku subjekta i pokušaju njihovog praktičnog jedinstva koje je teorijski nemoguće, na današnju ulogu veštačke inteligencije u svetu. Prema njemu, tehnološki dvojnici počinju prvo lagano, pa u brzom maršu, da ovladavaju svešću i svetom. Sve što se pojavi je samo dvojnik jer kartezijanska svest ništa drugo ne može da čini i proizvodi, a proizvodnja dvojnika u modernom svetu naziva se tehnologija.

Kako govornik podvlači, prema medijskoj opseni, najveći dvojnik današnjice je upravo veštačka inteligencija, koja stvara utisak da se naučna fantastika događa ovde i sada. Vođena interesima velikih propagandnih agencija, veštačka inteligencija postaje anđeo, dok je ostatak sveta satanizovan. Veštačka inteligencija kroz male predmete koji nam olakšavaju život po cenu gubitka slobode postaje deo popularne kulture i diktiranog korporativnog oduševljenja, te navodi čoveka da sa oduševljenjem radi na vlastitom svrgavanju.

Prof. dr Aleksandar Petrović daje i veoma provokativnu definiciju veštačke inteligencije. Prema njegovim rečima, ona je neka vrsta Netflix-a, platforme za puštanje filmova, alat za programiranje koji nastoji da unapredi sebe sa osnovnim ciljem isključenja čoveka iz upravljanja.

Problem veštačke inteligencije govornik predstavlja kroz tri segmenta - lingvistički i antropološki, antropološki i evolutivni, te (zakasneli) etički, a njen cilj ne vidi u poboljšavanju života, već u plasiranju laži neograničenih bilo kakvom istinom, te prelasku sa analogne na digitalnu kulturu koja dovodi do novog nivoa kolonijalizacije.

Svoje iznesene stavove predavač potkrepljuje podacima iz studije slučaja, po kojoj je i nazvao svoje predavanje, događaju iz 2019. godine kada se etiopski avion na letu ETH302 sa 157 putnika i članova posade srušio neposredno nakon poletanja zbog davanja prednosti digitalnoj tehnologiji nad analognom prirodom stvari, veštačkoj inteligenciji nad iskustvom pilota.

Izlaganje prof. dr Petrović završava rečima da je tehnološki svet mnogo toga stavio na kartu veštačke inteligencije, te se već sada nalazi u ćorsokaku, što treba prikriti na svaki način. Iluzorna je, prema njegovim rečima, nada da će se načelni problemi prevazići usavršavanjem softvera, a ne čoveka, da će se stvar rešiti u ogledalu, ne u čoveku. Ono što je uradila etiopskom avionu, veštačka inteligencija će uraditi i svemu drugom zbog slepe vere u tehnologiju koja postaje nova religija.


Nakon predavanja, usledila je živa diskusija, u kojoj su prisutni mogli da postave pitanja predavačima, dok je gospodin Nikola Purić najavio poslednje u nizu predavanja o veštačkoj inteligenciji za petak, 22. decembar 2023. godine.


Zaprati za informacije o narednom predavanju

Zaprati za informacije o narednom predavanju

Da biste blagovremeno dobili informacije o temi i akterima poslednjeg od šest predavanja na temu veštačke inteligencije, kliknite na opciju „Zaprati“ i popunite formulara za praćenje.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu