Skip to main content

Dr Ivana Krtolica

Dr Ivana Krtolica

Dr Ivana Krtolica, naučni saradnik Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, održaće predavanje o veštačkoj inteligenciji.

Benefiti primene modela veštačke inteligencije u oblasti ekologije i inženjerstva zaštite životne sredine

Predavanje će se održati u četvrtak, 16. novembra 2023. godine u Svečanoj sali Matice srpske, sa početkom u 18.00 časova.
Drugi predavač, koga delegira Zadužbina „Petar Mandić”, biće prof. dr Aleksandar Petrović, redovni profesor kulturne antropologije, etike i istorije nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Pratite predavanje preko „livestream-a“!

Pratite predavanje preko „livestream-a“!

Ukoliko ste zainteresovani za temu veštačke inteligencije, a niste u mogućnosti da lično prisustvujete predavanju, zapratite Zadužbinu „Petar Mandić“ i ostvarite mogućnost za praćenje konferencije o veštačkoj inteligenciji uživo.

Popunjavanjem formulara za praćenje, biće vam poslat link ka „livestream-u“ kada za to dođe vreme, te ćete moći da pratite predavanje, gde god se u tom trenutku nalazili.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu

Detalji o predavanju

„Poznavanje principa funkcionisanja modela zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za današnje naučnike ne predstavlja samo izazov, već i obaveznu veštinu, bilo da se bave proučavanjem prirodnih ili društveno-humanističkih nauka.

Kako modeli zasnovani na veštačkoj inteligenciji (VI) ne iziskuju eksplicitno programiranje, već „uče“ na osnovu iskustva, brojni setovi podataka prikupljani u cilju procene ekološkog statusa određenog ekosistema mogu biti odlična baza za obučavanje modela zasnovanog na VI.

Osnovni benefit primene modela VI je sposobnost obrade velikih setova podataka i varijabli koje nemaju međusobnu linearnu zavisnost. Jednom razvijen model mašinskog učenja može u budućim istraživanjima služiti kao koristan alat u monitoringu ekosistema omogućavajući na taj način promptno reagovanje odgovarajućih institucija u cilju sprečavanja ekoloških katastrofa. 

Sposobnost obrade satelitskih snimaka i podataka prikupljenih sa određenih senzora pomoću modela veštačke inteligencije predstavlja novu etapu naučno-istraživačke delatnosti u oblasti ekoloških istraživanja koja naučnicima pruža brojne mogućnosti za postizanje održivog razvoja i očuvanja životne sredine.“

dr Ivana Krtolica

O predavaču, dr Ivani Krtolici

Dr Ivana Krtolica | predavanje o veštačkoj inteligenciji | ekologija | zaštita životne sredine

Dr Ivana Krtolica je Naučni saradnik Instituta za veštačku inteligenciju. Osnovno akademsko obrazovanje stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer Biologija/hemija, gde je završila osnovne i master studije. Doktorske studije završila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.

U okviru istraživanja tokom izrade doktorske disertacije primenila je model veštačkih neuronskih mreža za procenu ekološkog statusa Dunava na osnovu zavisnosti bioloških i hemijskih parametara prikupljenih tokom Zajedničkog istraživanja Dunava u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu Dunava. Na Institutu za veštačku inteligenciju nastavlja svoja istraživanja na temu primene modela veštačke inteligencije u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine.

Angažovana od strane Ujedinjenih nacija kao Nacionalni konsultant za primenu veštačke inteligencije u projektima Zelene agende.

Nagrađena Izuzetnom nagradom Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studija.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite informacije o predavanju na temu istorijsko-filozofskih aspekata veštačke inteligencije i o mogućnosti praćenja konferencije uživo putem interneta, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“