Skip to main content

Peto predavanje o AI

Peto predavanje o AI

U četvrtak, 16. novembra 2023. godine u Svečanoj sali Matice srpske održaće se peto predavanja o veštačkoj inteligenciji.

ETH302 - tajna veštastvene inteligencije

Predavač delegiran ispred Zadužbine „Petar Mandić“ biće prof. dr Aleksandar Petrović, redovni profesor kulturne antropologije, etike i istorije nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja biće: ETH302 - tajna veštastvene inteligencije.


Pratite predavanje preko „livestream-а“!

Pratite predavanje preko „livestream-а“!

Ukoliko ste zainteresovani za temu veštačke inteligencije, a niste u mogućnosti da lično prisustvujete predavanju, zapratite Zadužbinu „Petar Mandić“ i ostvarite mogućnost za praćenje konferencije o veštačkoj inteligenciji uživo.

Popunjavanjem formulara za praćenje, biće vam poslat link ka „livestream-u“ kada za to dođe vreme, te ćete moći da pratite predavanje, gde god se u tom trenutku nalazili.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu

Detalji o predavanju

„Predavanje je posvećeno načelnom problemu tehnologije kao inverzne svesti i sagledavanju antropologije veštačke inteligencije kao jednog od oblika nadgledane tranzicije analogne u digitalnu kulturu.

Izlažu se studije slučaja da bi se ukazalo na kritične tačke revolucionarne politike virtualnosti i dinamike dvojstva sveta i slike. Sagledavaju se teološke aspiracije tehnologije iza praktičnih problema koje pokušava da postavi i reši u vidu veštačke inteligencije. U tom kontekstu razmatra se društveni tokovi kojima više neće vladati ljudi, već neki od tehnoloških avatara među kojima je i veštačka inteligencija s njenim usponom protestantskog koncepta efikasnosti i uporednim padom etičkih vrednosti i sledstvenim gubitkom mere i smisla.

Potiskivanje etike u naknadnu, post festum refleksiju podgreva opčinjenost veštačkim kome se pridaju antropomorfna određenja ukorenjena u antropologiji mehaničkog obrasca sveta. Na taj način progresivne kulture opsene  u veštačkoj ili bolje rečeno veštastvenoj inteligenciji traže svoju konačnu potvrdu i pobedu u borbi za kraj istorije.“

dr Aleksandar Petrović

O predavaču, dr Aleksandru Petroviću

Dr Aleksandar Petrović | predavanje o veštačkoj inteligenciji

Redovni profesor kulturne antropologije, etike i istorije nauke na Univerzitetu u Beogradu. Priređivač prvog zbornika o filozofiji tehnologije u nas (1980) i autor zabranjenog Rečnika tehnologije (1981). Priređivač deset tomova dela Milutina Milankovića (1995), rukovodilac nacionalnog naučnog projekta Kanon Milutina Milankovića i antropologija promene klime (2006) i autor postavke Milankovićevog muzeja promene klime u Dalju, kao i izložbe u Galeriji SANU (2009) posvećene Kanonu osunčavanja.

Savetnik i istraživač na međunarodnom projektu Science and Orthodoxy around the World (2015 - ), koji vode National Hellenic Research Foundation and Templeton Foundation. Priredio publikaciju Orthodoxy and Artificial Intelligence u izdanju National Hellenic Research Foundation (2019), gde se bavi odnosom srednjeg veka i veštačke inteligencije.

Iste godine na poziv Jovana H, patrijarha Antiohije i sveg istoka u Institutu za teologiju Univerziteta Balamand u Libanu održao predavanja posvećena odnosu teologije i tehnologije. U maju 2023. godine na nacionalnim institutima za tehnologiju u Agartali i Tirupatiju u Indiji kao ICCR fellow održao predavanja po pozivu posvećena odnosu analogne i digitalne kulture.

Objavio oko 200 radova u naučnim časopisima i monografije u izdanju Ruske akademije nauka, Srpske akademije nauka i Matice srpske. Koautor izložbe Vreme i vaseljena koja je otvorila Evropsku prestonicu kulture u Novom Sadu (2021). Predstavlja Srbiju (oktobar 2023) na DHST Global History of Science and Technology Festival Future and History of Science sa temom History of Science at the End of History, na kome učestvuje 53 istraživača iz 35 zemalja.


Podelite na društvenim mrežama

Podelite na društvenim mrežama

Ukoliko želite da sa svojim prijateljima na društvenim mrežama podelite informacije o predavanju na temu istorijsko-filozofskih aspekata veštačke inteligencije i o mogućnosti praćenja konferencije uživo putem interneta, to vam omogućava opcija „podeli“!

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“