Skip to main content

IT i deca

IT i deca

U sredu 19. juna 2024. godine, u Omladinskom pozorištu „Dadov“ u Beogradu, u zajedničkoj organizaciji OŠ „Svetozar Marković“ i Opštine Vračar, održana je predstava Anno Domini 2124.

Razgovor na temu upotrebe IT-a od strane dece

Autor projekta je Mirjana Avramović, profesor razredne nastave pri OŠ „Svetozar Marković“, a tekst i režija su delo Petra Kokinovića. Na poziv profesorke Avramović, učešće u dijaloškom delu projekta koji je usledio posle predstave je uzeo prezviter dr Oliver Subotić, osnivač Zadužbine „Petar Mandić“.

Anno Domini 2124 | predstava | OŠ „Svetozar Marković“ | dijalog o IT i deci

Predstavu Anno Domini 2124 su izvodili učenici trećeg razreda OŠ „Svetozar Marković“. Reč je o futurističkoj priči, čija je radnja smeštena u 2124. godinu, u kojoj veštačka inteligencija i roboti preuzimaju ključne uloge u ljudskom društvu. Na veoma upečatljiv, humoristički i krajnje lucidan način deca su pokazala koliko je važna tajna ljudskog pogleda i dodira da bi se naša civilizacija sačuvala od distopijskih scenarija.

Anno Domini 2124 | predstava | OŠ „Svetozar Marković“ | dijalog o IT i deci

Na kraju predstave, kojoj su prisustvovali mnogi roditelji dece koja idu u OŠ „Svetozar Marković“, osnivač Zadužbine je pozvan da izađe na binu i da u dijalogu sa autorkom celog projekta odgovori na nekoliko pitanja koja se tiču upotrebe savremenih tehnologija i načina kako decu možemo usmeriti na pravi način.

Anno Domini 2124 | predstava | OŠ „Svetozar Marković“ | dijalog o IT i deci

Tokom tog razgovora, pored otvaranja zanimljivih tema iz domena IT-a i konkretnih preporuka za upotrebu savremenih tehnologija, posebno je apostrofirana potreba za afirmacijom školi roditeljstva, budući da je potrebno učiti ne samo decu, već i roditelje, na koje se deca ugledaju tako što preuzimaju njihov način života.

Anno Domini 2124 | predstava | OŠ „Svetozar Marković“ | dijalog o IT i deci

Mnogi roditelji su posle tog dijaloga izrazili želju da dr Subotić održi predavanje na temu smernica za roditelje kada je reč o upotrebi IT-a od strane dece, što je u planu da bude realizovano u narednom periodu.


Sekvence dijaloga o upotrebi IT-a od strane dece fotografisala je Belkisa Veljić, kojoj se ovom prilikom zahvaljujemo.


Podeli na društvenim mrežama

Podeli na društvenim mrežama

Deljenjem ove i drugih objava sa naše internet prezentacije klikom na opciju „Podeli“, pomažete Zadužbini „Petar Mandić“ da šira društvena zajednica sazna za našu plemenitu misiju - negovanje uspomene na svešteničke pretke Nikole Tesle, afirmaciju porodičnih vrednosti i roditeljstvadodelu stipendijaizgradnju etno-muzejskog kompleksa, promociju kvalitetnog javnog dijaloga između religije, nauke i filosofije, afirmaciju na svetskom nivou najboljeg što srpski narod ima u svojoj istoriji, kontinuirani rad na što boljim odnosima između Srba i ostalih naroda na Balkanu.

Podeli na društvenim mrežama | Zadužbina „Petar Mandić“