Skip to main content

Dešavanja

Dešavanja

Vrednosni sistem Zadužbine „Petar Mandić“ zasniva se na kratkoj formulaciji koja glasi: ZNANJE, PRAVIČNOST, NESEBIČNOST. Svoje vrednosti Zadužbina sprovodi u delo kroz rad na ostvarivanju operativnih i strateških ciljeva, a u ostvarivanju misije je otvorena za saradnju sa institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Obaveštenja

Obaveštenja

Zadužbina „Petar Mandić“ redovno vas informiše o dešavanjima koja su povezana sa njenim radom.Događaji

Događaji

Predstavnici Zadužbine „Petar Mandić“ se redovno odazivaju događajima koji podstiču i promovišu vrednosti na kojima se temelji njen rad.Prenosimo

Prenosimo

Između više pominjanja rada Zadužbine „Petar Mandić“ u sredstvima javnog informisanja, izdvajamo sledeće:

Dijalog

Dijalog

Zadužbina „Petar Mandić“ neguje društveni dijalog, posebno dijalog religije i nauke.

Dešavanja u vezi sa radom Zadužbine „Petar Mandić“

Bilo da se radi o saradnji i dijalogu sa relevantnim institucijama, organizacijama i pojedincima, učestvovanju u značajnim događanjima ili promovisanju rada Zadužbine „Petar Mandić“ u sredstvima javnog informisanja, nastojimo da posetioci naše zvanične internet prezentacije budu o tome pravovremeno obavešteni.