Skip to main content

Dijalog o AI

Dijalog o AI

U sredu, 31. maja u Matici srpskoj održano je prvo u nizu planiranih predavanja o veštačkoj inteligenciji, čiji su akteri bili dr Branislav Kisačanin i prezviter dr Oliver Subotić.

Započet dijalog o veštačkoj inteligenciji

Dijalog o temi koja nas, prema rečima dr Dragana Stanića, predsednika Matice srpska, potresa decenijama, a posebno dramatično poslednjih godina, započet je uvodnim izlaganjima dr Branislava Kisačanina i dr Olivera Subotića, a nastaviće se predavanjima planiranim za kraj juna i, posle letnje pauze, od jeseni.

Predavanje o veštačkoj inteligenciji, koje je bilo moguće pratiti putem „livestrim-a“, organizovala je Matica srpska, a suorganizatori su bili Institut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“.

Predavači su govorili iz različitih perspektiva, uzimajući u obzir izraženo polarizovane stavove koji postoje o ovoj temi, i tako napravili temelj za naredna predavanja u okviru dijaloga o veštačkoj inteligenciji.


Dr Branislav Kisačanin

Dr Branislav Kisačanin

„Šta možemo da očekujemo od veštačke inteligencije?“

Prvi je govorio dr Branislav Kisačanin, vodeći promoter AI tehnologija Instituta za veštačku inteligenciju i docent na Katedri za elektrotehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, i to o naučno-istraživačkom, ekonomskom i praktično-afirmativnom aspektu upotrebe veštačke inteligencije.

Dr Branislav Kisačanin | veštačka inteligencija | predavanje u Matici srpskoj

Publika je od izlagača saznala više o Institutu za veštačku inteligenciju Srbije i njegovim planovima, te o velikim potencijalima naše zemlje kada je u pitanju svetsko tržište ove grane tehnologije.

Da bi na pravi način upoznao pratioce svog izlaganja sa temom mašinskog učenja, dr Kisačanin ga je definisao kao softver koji se sam piše, a čiji je razvoj započet pedesetih godina prošlog veka, da bi se 2012. godine desila eksplozija u njegovim primenama.

Izlagač je istakao širok spektar primene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu, kao i otkrića do kojih je došlo uz njenu pomoć, a koja mogu na civilizacijskom nivou da budu značajna i tiču se dobijanja čiste energije iz nuklearne fuzije, povezivanja topoloških i algebarskih osobina čvorova, te farmaceutske industrije i ubrzavanja procesa otkrivanja kandidata za nove lekove.

Svoje izlaganje dr Branislav Kisačanin je zaključio opservacijom da postoji mogućnost zloupotrebe veštačke inteligencije (kao i svake nove tehnologije) i da postoji potreba za zakonskom regulativom, te da su „voda, vatra i tehnologija dobre sluge i zli gospodari“.


Prezviter dr Oliver Subotić

Prezviter dr Oliver Subotić

„Etički izazovi koje donosi veštačka inteligencija“

Dr Oliver Subotić, prezviter SPC i suosnivač Zadužbine „Petar Mandić“, govorio je o etičkim izazovima koje veštačka inteligencija otvara, te je izneo kritičku opservaciju i dao moguća rešenja za neke od problema.

Oliver Subotić | prezviter SPC | osnivač | Zadužbina „Petar Mandić“

Svoj govor o veštačkoj inteligenciji i njenim izazovima prezviter dr Oliver Subotić započeo je ističući aktuelnost ove teme u poslednjih pola godine i njen eksponencijalni intenzitet razvoja od 2012. godine, pitajući se kuda sve to vodi.

Uz pomoć metodologije trostrukog ključa, koja predstavlja tri nivoa proučavanja svake konkretne tehnologije (kritički, kontekstualni i konceptualni), govornik je pokušao da da objašnjenje i ponudi rešenja koja se tiču teme veštačke inteligencije i njenog razvoja u budućnosti.

Analizirajući veštačku inteligenciju kroz kritičku prizmu, dr Oliver Subotić je naglasio da je u pitanju tehnologija koja olakšava mnoge poslove i nudi poboljšanja u mnogim sferama života, ali da postoje bojazni poput onih - šta će biti sa čitavim nišama ljudske delatnosti, kako će veštačka inteligencija uticati na čovekovu kreativnost i inteligenciju, te kako će uticati na koncept istinitosti. Kao rešenje, učesnik dijaloga naglašava da je potrebna potpuno jasna zakonska regulativa koja ograničava upotrebu ove tehnologije, kao i ozbiljan javni dijalog o temi.

Kontekstualni nivo proučavanja veštačke inteligencije tiče se društvenog konteksta njene primene, koji je određen, pre svega, ratom u Ukrajini, borbom za dominaciju između SAD i Kine, te tržišnim ratom ekonomskih giganata. Da bi se na svetskom nivou oblast veštačke inteligencije držala pod kontrolom, dr Subotić predlaže globalni koncept saradnje.

Konceptualni nivo proučavanja veštačke inteligencije izlagač opisuje kao dolazak do srži ove tehnologije, koja nikako nije vrednosno neutralna jer je programirana od strane ljudske inteligencije, koja je vrednosno usmerena.

Prezviter dr Oliver Subotić zaključuje da veštačka tehnologija neće zameniti čoveka, ali da oseća bojazan da će čovek postati mašina kroz stalno popularisanje spoja čoveka i mašine, a da se takva mogućnost može izbeći stalnim kritičkim diskursom, jasnom zakonskom normom i određivanjem granica veštačke inteligencije.

Javna debata

Na kraju predavanja, održana je javna debata o veštačkoj inteligenciji, gde su svi prisutni dobili mogućnost da postave pitanja predavačima o aspektima veštačke inteligencije kojih se nisu dotakli.


Zaprati za informacije o narednom predavanju

Zaprati za informacije o narednom predavanju

Kako je predavanje o veštačkoj inteligenciji dr Branislava Kisačanina i dr Olivera Subotića prvo u nizu predavanja koja će zajednički realizovati Matica srpskaInstitut za veštačku inteligenciju i Zadužbina „Petar Mandić“, i kako je predviđeno da se do kraja godine održi ukupno 6 predavanja ovog formata, da biste blagovremeno dobili informacije o svakom narednom predavanju, njegovoj temi i akterima, klikom na opciju „Zaprati“ i popunjavanjem formulara, ostvarićete tu mogućnost.

Zaprati Zadužbinu „Petar Mandić“ | obaveštenja o radu | novine na portalu | formular za prijavu