Skip to main content

ZADUŽBINA
„PETAR MANDIĆ“

Tragom Teslinih predaka
do vrednosti budućim naraštajima

Unesi alt tekst

Aktuelno

Aktuelno

U skladu sa svojim zvaničnim motom - ZNANJE, PRAVIČNOST, NESEBIČNOST - Zadužbina „Petar Mandić“ ostvaruje ciljeve u domenu rada sa mladim naraštajima.Muzej

Muzej

Glavni operativni cilj Zadužbine je izgradnja etno-muzejskog kompleksa podignutog u slavu Božiju, a u čast Teslinih svešteničkih predaka iz familijâ Tesla, Mandić, Kalinić i Budisavljević.Roditeljstvo

Roditeljstvo

Organizovanje predavanja i seminara u okviru školi roditeljstva, zalaganje za uvođenje školskog predmeta Roditeljstvo, podržavanje višedetnih porodica, kao i stipendiranje darovitih studenata koji su u teškoj porodičnoj situaciji, načini su na koje Zadužbina „Petar Mandić“ afirmiše roditeljstvo.Stipendije

Stipendije

Stipendiranje studenata tehničkih i drugih nauka važna je aktivnost Zadužbine „Petar Mandić“. Ovakav vid stipendiranja predstavlja posredni znak sećanja na plemenito delo sveštenika Petra Mandića, ujaka Nikole Tesle, koji je stipendirao svog darovitog sestrića u vreme kada je ostao bez oca.

Dijalog

Dijalog

Po ugledu na sveštenika Petra (potonjeg mitropolita Nikolaja) Mandića, koji je svog sestrića Nikolu Teslu u ranoj mladosti zainteresovao za nauku tako što ga je uveo u Dekartov matematički metod i spise koji će kasnije biti osnova njegovog pronalazačkog pristupa, Zadužbina „Petar Mandić“ radi na popularisanju kvalitetnog dijaloga između religije i nauke.

Vrednosti

Vrednosti

Vrednosni sistem Zadužbine „Petar Mandić“ preuzet je iz reči Nikole Tesle upućenih u pismu sestriću Nikoli Trbojeviću, u kome je naveo da je teško pronaći čoveka koga krase tri osobine - znanje, pravičnost и nesebičnost.