Skip to main content

Партнери

Партнери

Задужбинa „Петар Мандић“ редовно остварује стручну сарадњу са многим организација и институцијама са којима има комплементарне вредности и циљеве.

Партнери Задужбине „Петар Мандић“

Међу првим институцијама које су се у том погледу одазвале су Музеј Николе Тесле у Београду (који је бесплатно уступио своју архиву за потребе рукописа књиге Тесла: Духовни лик), Теслина научна фондација из Филаделфије (са којом постоји сарадња на нивоу глобалног пројекта Тесла клубови) и НТЦ систем учења из Новог Сада (са чијим оснивачем проф. др Ранком Рајовићем се остварује сарадња у домену унапређења интелигенције код деце).

Партнер | знање, правичност, несебичност | Задужбина „Петар Мандић“

Подударање вредности и циљева као предуслов за стручну сарадњу

Задужбина „Петар Мандић“ је отворена за сарадњу са свим личностима, организацијама и институцијама са којима дели исте вредности. Узевши у обзир горко искуство Николе Тесле из његове младости, Задужбина „Петар Мандић“ из вредносних разлога не успоставља сарадњу са кладионицама, коцкарницама и дуванском индустријом, нити од њих и њихових власника прима прилоге и донације.