Skip to main content

Годишњи извештај

Годишњи извештај

Задужбина „Петар Мандић“ је регистрована пре тачно две године, 26. априла 2021. године, и до данас је постигла много у остваривању својих оперативних и стратешких циљева, о чему ажурно извештава.

Редовни годишњи извештај о раду Задужбине

Интензивна и плодна сарадња остварена је са угледним институцијама и појединцима, са којима Задужбина дели исти вредносни систем, а финансирање пројеката, регулисање обавезних дажбина прописаних законом и примање донација Задужбина „Петар Мандић“ врши транспарентно.

Теслина научна фондација

Остварена је интензивна сарадња са Теслином научном фондацијом (Tesla Science Foundation) из Филаделфије, пре свега у домену пројекта Tesla Clubs (Тесла клубови), који је покренула ова америчка организација.

Представник Задужбине (оснивач) у том пројекту је у протеклих годину дана активан учесник у домену развоја стратегије на следећим пољима:

  • афирмација породичних вредности и стицање врлина код ученика који похађају програм;
  • мотивација ученика да усвајају нова знања;
  • успостављање квалитетних културолошких мостова са децом која припадају другим нацијама и културама.

НТЦ систем учења

Остварена је плодна сарадња са НТЦ системом учења на пољу стручних консултација и заједничких предавања која се тичу унапређења емоционалне и математичко-логичке интелигенције код деце.

Средња школа Нова Варош

Покренута је сарадња са Средњом школом у Новој Вароши на пољу афирмације породичних вредности и родитељства.

Тесла: Духовни лик

Од продаје књиге Тесла: Духовни лик и добровољних прилога финансирани су следећи статутарни пројекти:

Трошкови Задужбине

Једини пратећи трошкови Задужбине јесу административни и тичу се обавезних дажбина прописаних законом. У свим осталим активностима, Задужбина се ослања на покровитеље који својим ресурсима покривају трошкове интернет странице, рачуноводства и техничких послова.

Наши највећи покровитељи у претходне две године били су:

Материјална средства

Сва материјална средства која добије Задужбина „Петар Мандић“ усмерава према остварењу статутарних циљева.

Свака новчана трансакција коју Задужбина „Петар Мандић“ прима, изведена је преко жиро-рачуна и јавно доступна за преглед у редовном финансијском извештају датом АПР-у.

Принципијелан став према донацијама

Задужбина „Петар Мандић“ је у протекле две године остала верна свом принципу да донације не прима од коцкарница, кладионица, дуванске индустрије, политичких интересних групација, невладиног сектора који промовише нехришћанске вредности, као и организација које су тајног карактера.

Владимир Обућина | сувласник SmartBerry Solutions из Београда и управитељ Задужбине „Петар Мандић“

Владимир Обућина,
управитељ Задужбине
Београд, 26. 4. 2023. године