Skip to main content

Стручни савет

Стручни савет

Задужбина „Петар Мандић“ има свој Стручни савет, чији састав се одређују на предлог чланова Управног одбора.

Стручни савет Задужбине „Петар Мандић“

Стручни савет Задужбине има саветодавну улогу. Чланови стручног савета, по указаној потреби, пружају консултације из своје стручне области управном одбору или управитељу.

Стручни савет Задужбине броји 12 чланова, које управни одбор бира из реда угледних и признатих стручњака на период од четири године.

О избору и разрешењу чланова стручног савета управни одбор одлучује двотрећинском већином од укупног броја чланова управног одбора.

Чланови Стручног савета

Чланови Савета, поред тога што су стручњаци из својих матичних области, истовремено су и љубитељи лика и дела Николе Тесле.

Академик Зоран Пауновић

универзитетски професор и дописни члан Српске академије наука и уметности

др Драган Станић

председник Матице српске

др Весна Дамњановић

редовни професор Факултета организационих наука у Београду

др Оливера Ђокић

редовни професор Учитељског факултета у Београду

Драган Којић

председник Фондације „Лаза Костић“

Марина Милић Радовић

пијанисткиња и професор на Музичкој академији у Новом Саду

Дамир Окановић

оснивач и председник Комитета за безбедност саобраћаја

Жељко Гајановић

оснивач и власник информатичко-консултантске куће hoQMee д. о. о., Нови Сад

Иван Матејић

професор географије у Савременој гимназији

Предраг Савић

адвокат и писац

Александар Игњатовић

директор компаније Pertini Toys

Катарина Ђајић Руљевић

туризмолог